PFHBiPM
Aktualności

Propozycje stawek dopłat bezpośrednich, ekoschematów i dobrostanu

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Strategiczny, którym zostały zaproponowane wysokości dopłat. Wśród wsparcia związanego z wielkością produkcji znajduje się wsparcie do: krów, młodego bydła, owiec, kóz, buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, truskawek, pomidorów, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, roślin strączkowych na ziarno.

Stawki dopłat bezpośrednich:

 • płatność podstawowa – 118 EUR/ha
 • płatność redystrybucyjna – 40 EUR/ha
 • młody rolnik – 61 EUR/ha
 • krowy – 96 EUR/szt.
 • młode bydło – 74–76 EUR/szt.
 • owce – 26 EUR/szt.
 • kozy – 11 EUR/szt.
 • buraki cukrowe – 301 EUR/ha
 • chmiel – 435 EUR/ha
 • len – 101 EUR/ha
 • konopie włókniste – 29 EUR/ha
 • pomidory – 550 EUR/ha
 • truskawki – 271 EUR/ha
 • ziemniaki skrobiowe – 249 EUR/ha
 • rośliny pastewne – 103 EUR/ha
 • strączkowe na ziarno – 204 EUR/ha

W Krajowym Planie Strategicznym znajduje się 6 ekoschematów, z których będzie można skorzystać: obszary z roślinami miododajnymi, rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, biologiczna ochrona upraw, dobrostan zwierząt.

Proponowane stawki w ekoschematach:

 • obszary z roślinami miododajnymi – 269,21 EUR/ha
 • rolnictwo węglowe:
  • ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt – 112,35 EUR/ha
  • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe – 112,35 EUR/ha
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia:
  • wariant podstawowy – 22,47 EUR/ha
  • wariant z wapnowaniem (może być stosowany raz na 4 lata) – 67,41 EUR/ha
  • zróżnicowana struktura upraw – 67,41 EUR/ha
  • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 44,94 EUR/ha
  • stosowanie płynnych nawozów naturalnych – 67,41 EUR/ha
  • uproszczone systemy uprawy – 89,88 EUR/ha
  • wymieszanie słomy z glebą – 44,94 EUR/ha
 • retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych – 63,15 EUR/ha
 • prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej produkcji – 306,74 EUR/ha
 • biologiczna ochrona upraw – 89,89 EUR/ha
 • dobrostan zwierząt:
  • krowy mleczne (zwiększenie powierzchni bytowej o 20%) – 165 EUR/DPJ
  • krowy mleczne (zwiększenie powierzchni bytowej o 50%) – 239,14 EUR/DJP
  • krowy mleczne (ściółka) – 23,91 EUR/DJP
  • krowy mleczne (wybieg) – 47,83 EUR/DJP
  • krowy mleczne (odsadzanie cieląt) – 40,65 EUR/DJP
  • krowy mleczne (wypas) – 69,49 EUR/DJP
  • krowy mamki (zwiększenie powierzchni bytowej o 20%) – 88,41 EUR/DJP
  • krowy mamki (zwiększenie powierzchni bytowej o 50%) – 223,48 EUR/DJP
  • krowy mamki (ściółka) – 22,1 EUR/DJP
  • krowy mamki (wybieg) – 36,84 EUR/DJP
  • krowy mamki (wypas) – 36,84 EUR/DJP
  • opasy (zwiększenie powierzchni bytowej o 20%) – 28,19 EUR/DJP
  • opasy (zwiększenie powierzchni bytowej o 50%) – 70,47 EUR/DJP
  • opasy (ściółka) – 31,71 EUR/DJO
  • opasy (wybieg) – 98,66 EUR/DJP
  • opasy (wybieg) – 102,18 EUR/DJP
  • lochy (zwiększenie powierzchni bytowej o 20%) – 192,29 EUR/DJP
  • lochy (zwiększenie powierzchni bytowej o 50%) – 458,55 EUR/DJP
  • lochy (odsadzanie prosiąt) – 133,13 EUR/DJP
  • tuczniki (zwiększenie powierzchni bytowej o 20%) – 32,42 EUR/DJP
  • tuczniki (zwiększenie powierzchni bytowej o 50%) – 48,63 EUR/DJP
  • tuczniki (ściółka) – 48,63 EUR/DJP