PFHBiPM
Aktualności

Program „Energia dla wsi”

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

W dniu 18 stycznia 2023 roku w gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy oraz wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego, dotycząca programu „Energia dla wsi”.

Głównym celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld zł. Pierwszy nabór wniosków ruszy 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet dla tego naboru wynosi 100 mln zł.

Uzyskane środki będzie można przeznaczyć na budowę:

 • Elektrowni wodnych
 • Instalacji wytwarzania energii z biogazu i/lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
 • Instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych
 • Magazynów energii – zintegrowanych z instalacją wytwarzanie energii z OZE, która jest przedmiotem projektu

Beneficjentami pomocy mogą być:

 • Rolnicy:
  • Osoba fizyczna
  • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
  • Osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres 12 miesięcy, prowadzi:
   • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
   • dział specjalny produkcji rolnej
   • Spółdzielnia energetyczna lub jej członek (członek spółdzielni musi być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców)
   • Powstająca spółdzielnia energetyczna

Dofinasowanie może być w formie dotacji do 20 mln zł oraz pożyczki do 25 mln zł. Pożyczki oprocentowane będą na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku lub na warunkach rynkowych. Pożyczka na warunkach preferencyjnych podlega umorzeniu zgodnie z Zasadami udzielania dofinasowania ze środków NFOŚiGW.