PFHBiPM
Aktualności

Prognozy do 2030 roku

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Rynek mleczarski w Unii Europejskiej i na świecie jest odporny na pandemię, również handel zagraniczny jest na dobrym poziomie. W 2021 roku Komisja Europejska przewiduję odbudowę gospodarki, do czego przyczynią się szczepionki na Covid-19 oraz szansa na otwarcie sektora turystycznego. PKB w UE w 2020 roku spadło o 6,3%, szacunki na rok bieżący zakładają wzrost o 3,7%. Światowe PKB w 2020 roku spadło o 3,4%, natomiast w 2021 roku powinno wzrosnąć o 5,2%. Chiny oczekują wzrostu PKB o 8%. Ceny pasz rosną od listopada ubiegłego roku w całej Unii Europejskiej. Na koszty produkcji negatywnie wpływa również wzrost cen oleju napędowego. Pogłowie krów mlecznych w UE w 2020 roku spadło o 1,1%. Wzrost pogłowia odnotowano jedynie w Irlandii i Belgii. W USA w 2021 roku Komisja Europejska przewiduje wzrost produkcji, jednak nie będzie on tak duży jak w 2020 roku.

Prognozy do 2030 roku:

 • przywrócenie lokalnych i regionalnych łańcuchów dostaw
 • produkcja zwierzęca stanie się bardziej zrównoważona
 • wzrośnie niekonwencjonalna produkcja mleka np. NON GMO
 • popyt konsumentów będzie ukierunkowany na poszczególne kategorie produktów
 • wzrost produkcji mleka o 0,6% rok do roku
 • utrzyma się trend spadkowy pogłowia krów mlecznych
 • wzrośnie produkcja serów i OMP
 • coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów będą cieszyć się produkty świeże
 • wzrośnie zainteresowanie na serwatkę i OMP ze strony importerów
 • Unia Europejska pozostanie największym eksporterem produktów mleczarskich
 • 70% unijnego eksportu będą stanowiły: ser, serwatka i sery
 • zredukowana zostanie różnica między cenami OMP i masła
 • wzrost cen sera i serwatki
 • średnia cena mleka w 2030 roku będzie wynosić około 38 EUR