PFHBiPM
Aktualności

Profesjonaliści w produkcji mleka – roczne wyniki produkcyjne

| Ocena wartości użytkowej

Polscy producenci mleka są liderami w polskim rolnictwie, a Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) jest krajowym liderem usług dla rolnictwa. Jej oferta dla hodowców jest kompleksowa, a usługi personalizowane pod ich kątem. PFHBiPM po raz kolejny udostępnia roczną publikację, która obrazuje potęgę polskiego mleczarstwa. Wszyscy zainteresowani znajdą ją na stronie internetowej pfhb.pl w zakładce „ocena” w dziale „publikacje” (http://pfhb.pl/ocena/publikacje).

Dorobek producentów mleka i hodowców bydła jest imponujący. Ich samice dały więcej mleka w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 z czego należy bardzo się cieszyć. Mleczarstwo to jedna z nielicznych branż oparta na polskim kapitale i innowacyjnych polskich rozwiązaniach.

Producenci mleka są kojarzeni z jakością, potencjałem technologicznym, innowacyjnością, postępem i użytecznymi raportami wynikowymi.

Umiejętne korzystanie z danych zwartych w raportach wynikowych klasyfikuje się do nowoczesnych metod zarządzania stadem. Raporty wynikowe oceny użytkowości są dla producentów mleka podstawowym źródłem danych o stadzie i pełnią szczególną rolę w pracy doradczej m.in. w zakresie żywienia bydła mlecznego.

Raporty wynikowe z użytkowości krów mlecznych w wielu krajach nie dorównują do tych oferowanych w Polsce.

Cechy wyróżniające Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka i jej współpracę z hodowcami bydła mlecznego. Producenci mleka cenią sobie:

  1. Profesjonalizm i niezależność. Najwyższa jakość usług świadczonych hodowcom bydła mlecznego i odporność na zmiany polityczne.
  2. Doradztwo nie będące pod wpływem presji żadnej firmy sprzedającej produkty.
  3. Uzyskują poprzez doradztwo odpowiedzi na każde pytanie dotyczące chowu i hodowli bydła mlecznego. Świadczona im pomoc bardzo często decyduje o opłacalności produkcji mleka.
  4. W przypadkach nie tylko kryzysowych producenci mleka cenią np. niezależne laboratoria (mleka i paszowe), jako źródło wiarygodnych informacji służących do podejmowania decyzji lub weryfikacji wyników z innych źródeł.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest organizacją, której właścicielami są hodowcy bydła i producenci mleka. Poprzez swoje organy statutowe zarządzają nią właśnie hodowcy bydła.

Przez ponad dwie dekady swojej działalności PFHBiPM inwestowała pieniądze w rozwój i innowacyjne narzędzia służące hodowli i ocenie wartości użytkowej bydła mlecznego, czego nie robił żaden inny podmiot na polskim rynku. Hodowcy dostrzegają związek pomiędzy inwestycją a dostarczaniem im nowoczesnych narzędzi dopasowywanych do zmieniających się potrzeb.

Dysponuje ona najnowszym sprzętem laboratoryjnym i sprawną kadrą pracowników. Zawsze opiera swoją pracę o specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje dlatego też w jednostce takiej jak Centrum Genetyczne zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra, która jest w stanie sprostać trudnym zadaniom wynikającym z odpowiedzialności za realizację programu hodowlanego.

Swoją pozycję zawdzięcza sprawnemu zarządzaniu i pracy na jej rzecz hodowców bydła i producentów mleka. Mogą oni być dumni z tego, że przez te kata nie została zmarnowana żadna złotówka, a wiele środków zainwestowanych.

Z jej działalności korzystali nie tylko hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka w Polsce, ale także spółdzielnie mleczarskie będące własnością hodowców i podmioty prywatne skupujące mleko w Polsce. Dzięki sprawnemu zarządzaniu rolnicy podnieśli produkcję mleka o ponad 4 mld kg odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, dzięki czemu zakłady mleczarskie rozwijały się zwiększając swój przerób. Obecnie Polska jest liczącym się graczem na unijnym rynku mleka, a produkty mleczarskie wyprodukowane nad Wisłą są sprzedawane w innych krajach europejskich, w Azji, w Ameryce czy na Bliskim Wschodzie.

Pogłowie bydła mlecznego poddawane kontroli przez Polską Federację Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka wzrosło z 500 tys. sztuk w 2006 r. do ponad 800 tys. w 2019 r. Średnia wydajność pozyskiwanego mleka od krowy podniosła się o ponad 2 tys. kg w laktacji. Przez ten czas produkcja mleka przeszła ogromne przekształcenia. Nastąpiła konsolidacja produkcji przez co wzrosła jej opłacalność. Dziś blisko 60% mleka kupowanego od rolników przez zakłady przetwórcze pochodzi od krów ocenianych przez Polską Federację.

Przez te lata rosła także wartość hodowlana krów w Polsce, o co dbała Polska Federacja. Wartość hodowlana samic to przede wszystkim poprawa ich zdrowotności, o co coraz częściej pytają konsumenci.

Tych niewątpliwych sukcesów nie było by, gdyby nie potencjał polskiej produkcji mleka i sprawne nim zarządzanie.