PFHBiPM
Aktualności

Postolin – akcja QQ

Ewelina Wolska | | Pomorski ZHBM

W dniu 14 września w Postolinie koło Sztumu odbyła się Akcja QQ - 3 2 1 GO! W spotkaniu, któremu przewodniczył Zbigniew Wróblewski, zbadano suchą masę dla ponad 30 prób kukurydzy. Wartości te wahały się między 25-30 %. Zostały ustalone optymalne terminy zbiory kukurydzy na kiszonkę, które potwierdzone zostały certyfikatem badania.