PFHBiPM
Aktualności

Postaw na dobrostan – pomoc finansowa dla hodowców bydła

| Informacje

PFHBiPM zaprasza do współpracy.

Pomożemy w przygotowaniu wniosku i sporządzaniu planu poprawy dobrostanu.

Doradcy ogólni Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka mają uprawnienia określone w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562).

Skontaktuj się z naszymi doradcami. Usługa bezpłatna.