PFHBiPM
Aktualności

Posiedzenie Zarządu WZHiPB

Paweł Reszel | | Wielkopolski ZHiPB

W dniu 23 sierpnia 2021 odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Spotkanie bardzo długo wyczekiwane przez hodowców, ponieważ w wyniku panującej pandemii przez długi okres nie było możliwości zorganizowania spotkania dla wszystkich członków Zarządu.  

W spotkaniu udział wziął prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, będący jednocześnie członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku, dyrektorzy PFHBiPM Stanisław Kautz oraz Mieczysław Klupczyński, a także dyrekcja Regionu Oceny Zachód z/s w Kobiernie.

Posiedzenie otworzył prezes zarządu – Przemysław Jagła i rozpoczęło się ono od podsumowania i zaprezentowania działalności Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła w minionym okresie. W kolejnych częściach spotkania prezes Jagła przedstawił także plany działalności na rok 2022. Głównym, planowanym wydarzeniem jest organizacja Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2022. Jednocześnie wybrano Komisarza Wystawy, a także powołano Komitet Organizacyjny.

Podczas spotkania hodowcy mieli możliwość wysłuchania obszernego wykładu z dziedziny doradztwa somatycznego i zapoznali się z zaletami audytu somatycznego, jednej z nowych usług z oferty PFHBiPM. Dodatkowo każdy uczestnik spotkania otrzymał zestaw płynów dezynfekcyjnych do stosowania w produkcji mleka. Zestawy upominkowe ufundował Wielkopolski Związek, natomiast wykład przeprowadził Waldemar Krzymowski – doradca ogólny naszej Federacji.  

Ważnym akcentem, było uhonorowanie okolicznościowym grawertonem, wraz z nagrodami oraz bezpłatnymi voucherami na badanie cielności PAG i próbek pasz pana Rafała Andrzejewskiego, członka Zarządu. Hodowca został Krajowym Laureatem AgroLigi i otrzymał wyróżnienie od Prezydenta RP. 

W czasie spotkania omawiano aktualną sytuację w PFHBiPM, sytuację na rynku mleka i wiele innych kwestii w formie wolnych głosów i wniosków w trakcie dyskusji.