PFHBiPM
Aktualności

Posiedzenie Zarządu Europejskiej Federacji Bydła Simentalskiego

Mateusz Zbiciak DH PFHBiPM | | Hodowla

Pod koniec Września delegacja z Polski, w skład której wchodzili Pani Katarzyna Malisz hodowca z Podkarpacia oraz Piotr Kowol i Mateusz Zbiciak –pracownicy PFHBiPM wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Europejskiej Federacji Bydła Simentalskiego i  Fleckvieh (ESF), które odbyło się w Miesbach w Bawarii (Niemcy).

Zgromadzenie, podczas którego omówiono aktualną sytuację związku oraz  trendy w populacji simentali w różnych państwach odbyło się w dniach 22-23.09.2023. Przedstawiciele państw należących do związku przedstawiali dane dotyczące hodowli bydła simentalskiego i fleckvieh w danym kraju.  Do ESF został przyjęty nowy członek- Bułgaria.

Podana została również informacja o Światowym Kongresie Bydła Simentalskiego który ma odbyć się w 2024 w Kanadzie. Następne spotkanie ESF odbędzie się w Chorwacji.Poruszone zostały aktualne problemy w hodowli bydła takie jak brak pracowników oraz automatyzacja produkcji co wiąże się z obowiązkiem przystosowania pokroju zwierząt do doju automatycznego. Podczas części wykładowej zaprezentowane zostały 3 wystąpienia, w których poruszono: -prof. Hubert Spiekers z Uniwersytetu w Grub potencjał produkcji żywca wołowego w oparciu o niemiecką dwustronnie użytkową rasę fleckvieh. Dr W. Windisch z Uniwersytetu Technicznego w Monachium przedstawił opozycyjne względem głównego nurtu spojrzenie na podnoszony przez środowiska pseudo-ekologów problem wpływu przeżuwaczy na ocieplenie klimatu. Przedstawiając dane niedostępne dla przeciętnego odbiorcy wykazał fałsz tych teorii. Wskazał również jego zdaniem jedyny sensowny kierunek prowadzenia hodowli bydła-jako gatunku mogącego produkować żywność dla ludzi w oparciu o te zasoby rolne, które nie mogą być wykorzystane pod bezpośrednią produkcję żywności dla ludzi oraz paszy dla zwierząt jedno żołądkowych i ptaków. Dr G. Beck z Ministerstwa Rolnictwa Bawarii zapoznał słuchaczy z aktualnym stanem produkcji rolnej tego kraju związkowego oraz z problemami, którym tamtejsze ministerstwo próbuje sprostać.

W większości są to problemy generowane przez Komisję UE, europejski parlament oraz organizacje typu „UE4animals”. Na emeryturę odchodzi Bernhard Luntz z Uniwersytetu w Grub odpowiedzialny za funkcjonowanie grupy klasyfikatorów pokroju w ESF oraz jeden z twórców aplikacji Fleckscore. Przedstawił swoją wizję rozwoju metod oceny pokroju bydła simentalskiego. Elementem wyjazdu było również zwiedzenie gospodarstwa, w którym wybudowano nową oborę na robocie udojowym który ma doić 42 sztuki o wydajności rocznej około 8tyś litrów. Odwiedziliśmy również lokalną serowarnię, gdzie mleko dostarczane jest z 18 gospodarstw i produkowane jest dziennie 650 kg sera. Serowarnia została założona w 2007 roku podczas kryzysu na rynku mleka dzięki czemu gospodarstwom udało się przetrwać i uzyskiwać wyższe ceny za dostarczany surowiec.

W dniach 23-24.09.2023 odbywała się VIII Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego w miejscowości Miesbach w Niemczech, gdzie prezentowane były krowy oraz jałowice rasy simentalskiej. Podczas wystawy odbywała się również szkoła młodego hodowcy oraz aukcja bydła, gdzie sprzedawano zgenotypowane buhajki oraz jałówki. Najwyższą cenę 33,5 tyś€ uzyskał buhajek o wartości hodowlanej 149 gGZW.