PFHBiPM
Aktualności

Posiedzenie zarządów OZHB w Opolu oraz ŚZHBiPM w Katowicach

Teresa Kurowska | | Związki

W dniach 25-26.11.2021 odbyło się doroczne, wspólne posiedzenie zarządów Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu oraz  Śląskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Katowicach. W tym roku dzięki gościnności PFHBiPM Region Oceny Zachód oraz Wielkopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Poznaniu Zarząd odbył się w miejscowości Dolsk.

Jednak pierwszy etap dwudniowego spotkania rozpoczął się w siedzibie Regionu Oceny Zachód w Kobiernie. Członkowie zarządów zostali przyjęci przez Dyrektora Regionu - Mariusza Chrobota, który przedstawił zebranym aktualny stan Regionu, jego dotychczasowy rozwój i plany na przyszłość. W drugiej części goście zapoznali  się z działalnością  laboratoriów badania mleka i pasz.

Druga część  posiedzenia odbyła się w miejscowości Dolsk , gdzie prezesi OZHB w Opolu oraz ŚZHBiPM w Katowicach przedstawili członkom Zarządów podsumowanie działań jakie związki pomimo trudnego czasu pandemii podejmowały w swoich rejonach działania. Warte zauważenia były takie projekty jak założenie grupy na WhatsaApp dla członków opolskiego związku w celu komunikowania się i przekazywania informacji dotyczących spraw związkowych,  czy ogłoszenie konkursów dla hodowców , którzy korzystają z usługi e-dok oraz konkursu plastycznego dla dzieci pt: „Jesienna krowa dziękuje że pijecie mleko”. Pomimo trudnego czasu, hodowcy obydwu związków uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach takich jak badanie suchej masy w kukurydzy, czy profilaktyka mastitis. Członkowie ŚZHBiPM uczestniczyli w wyjeździe do MCB Krasne gdzie oglądali  pokaz buhajów hodowlanych.

Do dalszej części wieczornego posiedzenia dołączyli  gospodarze terenu w osobach prezesa Przemysława Jagły i wice prezesa Tadeusza Dymarskiego WZHBiPM w Poznaniu. Swoją obecnością pomimo wielu obowiązków  zaszczycił zebranych prezydent PFHBiPM, Leszek Hądzlik. Region Oceny Zachód reprezentowali dyrektorzy Mariusz Chrobot i Marcin Grześkowiak oraz kierownik komórki ds. oceny Paweł Reszel. Obecni byli również gospodarze następnego  dnia pobytu na wielkopolskiej ziemi - Michał Hądzlik i Roman Lipowczyk, współwłaściciele Gospodarstwa Rolnego w Drzewcach, które mieli odwiedzić uczestnicy spotkania.

W trakcie posiedzenia, prezes Martina Ziaja  zreferował temat  „Zielony ład – skutki dla producentów mleka”, który został przyjęty z bardzo dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem zebranych. Przez Pawła Reszela została przedstawiona oferta PFHBiPM przygotowana dla hodowców, w której szczególnie podkreślono nowości w ocenie oraz plany rozwojowe.

Drugi dzień poświęcono na zwiedzanie Gospodarstwa Rolnego panów Michała Hądzlika i Romana Lipowczyka w Drzewcach. Gospodarze oprowadzili uczestników posiedzenia, zapoznając ich jednocześnie z wszelkiego rodzaju rozwiązaniami zastosowanymi w swoich obiektach, których głównym przeznaczeniem jest stałe ulepszanie dobrostanu zwierząt oraz ekonomiki gospodarstwa.

Uczestnicy zakończyli obrady składając sobie życzenia noworoczne.