PFHBiPM
Aktualności

Posiedzenie podkomisji stałej do spraw dobrostanu zwierząt 07.05.24

| Informacje

Posiedzenie podkomisji w sprawie regulacji unijnej co do dobrostanu zwierząt w transporcie rozpoczęła się od wczytania stanowiska resortu przez dyrektora departamentu ministerstwa rolnictwa Jacek Czerniak.

Ministerstwo w bardzo lakoniczny sposób wskazało propozycje regulacji wynikających z unijnego projektu. Jednocześnie (jak wskazuje Pan Dyrektor) Rząd RP podzielił opinię ministerstwa na temat konieczności zapewnienia lepszego dobrostanu zwierząt w transporcie oraz ściślejszego powiązania wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt z najnowszymi dowodami naukowymi. Niemniej wskazał, że niektóre przepisy projektu rozporządzenia wydają się być zbyt ambitne lub trudne w stosowaniu i w egzekwowaniu i z tego względu konieczne są dalsze prace nad tym rozporządzeniem w celu wypracowania optymalnych dla wszystkich pandy członkowskich rozwiązań.

Pan Dyrektor wyjawił także, iż zaplanowano na dzień 14 maja spotkanie z sześcioma organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt celem omówienia ich uwag. Informacji o podobnym spotkaniu z organizacjami rolniczymi czy transportowymi nie podano.

Dyrektor Generalnego Inspektoratu Weterynarii skupił swoją wypowiedź wokół problemu długości transportu żywych zwierząt. Wskazał, że średni czas transportu niosek z rzeźni e UE wynosił w 2023 roku 12 godzin, a było ich ponad 2 tysiące. Natomiast z Polski do Niemiec podobnych transportów było jedynie 23 i trwały średnio 9 godzin.
Najdłuższe transporty skierowane były do krajów takich jak Bangladesz, Cypr, Białoruś  (nawet do 40 h) lub do Grecji i Hiszpanii (łącznie 11 przesyłek z średnim czasem transportu ok. 50 h).

Pani profesor reprezentująca Krajową Radę Drobiarstwa wyraziła zdanie, iż nie ma podwoi do skrócenia czasu przewozu, gdyż taka potrzeba nie ma poparcia w nauce.
Zwiększenie powierzchni transportowej zwierząt o 30% nie uwzględnia rasy, upierzenia i innych podobnych cech różniących zwierzęta wywodzące się z tego samego gatunku. Powierzchnia antypoślizgowa jaka wymaga się w transportach zwierząt doprowadza do złamań i zadrapań kończyn zwierząt, a nigdy w transporcie nie będzie można zapewnić prawidłowego behawioru zwierząt i zwiększanie powierzchni transportowej w tym nie pomoże.

Stanowisko Federacji w tej sprawie pozostaje niezmienne, sprzeciwiamy się bezsensownym zapisom unijnego projektu. Nieuzasadnionym wymogom zwiększenia powierzchni transportowej, wymogom zakupu nowego sprzętu transportowego, czy ujednoliceniu wymaganych powierzchni transportowych we wszystkich środkach transportu. Osoby zainteresowane tematem zapewne zdążyły się zapoznać z naszym stanowiskiem i miejmy również nadzieję, że zdążyły zamieścić swoje stanowisko na stronie Komisji Europejskiej w trakcie przyjmowania uwag do rzeczonego projektu.

Pan Zarzecki - prezes związku hodowców bydła mięsnego bardzo zasadnie wyraził swoje niezadowolenie do wprowadzonego w zapisach projektu zakazu transportu cieląt do 5 tygodnia życia. Uzasadniając, że zakaz ten doprowadzi do zwiększenia kosztów działalności na hodowcach, którzy będą musieli utrzymywać te cielęta do momentu ukończenia przez nie 5 tygodni życia w swoich gospodarstwach.

Pan Piotr Gliński reprezentujący branżę transportową zwrócił uwagę na często zgłaszany mu przez kierowców problem braku możliwości przejścia odprawy fitosanitarnej po godzinie 15. Przez to zwierzęta przybyłe ma miejsce po tej godzinie muszą przeczekać do następnego dnia, aż do godziny 7 rano.

Nie zabrakło również głosów ze strony organizacji społecznych. Reprezentantka organizacji „Future Food for Climate” wyraziła zadowolenie, że ministerstwo walczy z antybiotykoodpornością. Antybiotykoodporność jest według przedstawicieli organizacji największym zagrożeniem dla konsumentów, a według ich danych zwiększa się wykorzystanie antybiotyków w Polsce. W tym roku z powodów powiązanych z antybiotykoodpornością ma umrzeć ok. 10 mln osób.

Jak wskazała Pani przewodnicząca podkomisji a także przedstawiciele urzędów centralnych dyskusja na ten temat jest wciąż otwarta i nie określono jeszcze ostatecznych stanowisk, które będą przedstawione Komisji Europejskiej.