PFHBiPM
Aktualności

Pomorscy hodowcy w WCHiRZ w Tulcach i w GR Hądzlik Lipowczyk Drzewce.

Regina Stefańska | | Pomorski ZHBM

Po zakończonych pracach polowych nasi hodowcy znaleźli wolny czas aby uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach terenowych organizowanych przez panie inspektorki Ewelinę Wolską i Katarzynę Szreder-Dróżdż z PFHBiPM O/ w Gdańsku we współpracy z pracownikami Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach.

Spotkanie odbyło się w dniu 20 listopada br. w Tulcach, w WCHiRZ, gdzie odwiedzający mieli możliwość zapoznać się z rozrodem zwierząt. Prezes Zarządu, Andrzej Baehr i Marta Czekalska – główny specjalista ds. Hodowli i Marketingu starali się wprowadzić nas w tematy działania firmy, która w 100% jest związana z polskim kapitałem. Skupia 7000 udziałowców i blisko 32 000 hodowców w całym kraju. Rocznie sprzedaje ok. 700 000 porcji nasienia buhajów, głównie dla hodowców bydła. W swojej ofercie, spółka ta posiada nasienie seksowane buhajków wycenianych na polskich córkach . Dzięki przystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu  Eurogenomics przed WCHiRZ otworzyły się nowe możliwości na poszerzenie oferty o najwybitniejsze buhajki przez wprowadzenie i zastosowanie selekcji genomowej. Zakład w Tulcach zatrudnia 360 pracowników na terenie całego kraju w 6 oddziałach terenowych. Spółka prowadzi własne programy hodowlane. Kluczowym jest program oceny i selekcji buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, który dąży do doskonalenia genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym, w znacznym stopniu realizowany w oparciu o materiał mateczny Wielkopolski. Od wielu lat wspiera polskich hodowców. W obecnym kształcie istnieje od 2000 roku, ale kontynuuje poprzez swoje filie tradycje inseminacyjne od 1956 roku, jest dystrybutorem nasienia pozyskiwanego w Tulcach. W rankingu buhajów mlecznych w Polsce ich reproduktory od wielu lat zajmują czołowe miejsca. Dbają by materiał genetyczny gwarantował doskonałe pożądane cechy.

Po prezentacji, kierownik laboratorium omówiła i zapoznała uczestników warsztatów z pozyskiwaniem i konfekcjonowaniem nasienia. Mieliśmy możliwość zobaczenia dużego maneżu na którym oprowadzane były buhaje. Nasi hodowcy, którzy współpracują również ze Spółką, byli bardzo zainteresowani uczestnictwem w całym cyklu pozyskania nasienia, które stosują do inseminacji we własnych stadach. Doświadczyli jak bardzo trzeba się starać aby zapewnić obowiązującą procedurę na całej linii produkcyjnej tak, by przyniosły oczekiwane efekty.

Drugim punktem realizacji planu wyjazdu było odwiedzenie nowoczesnej obory GR Hadzlik Lipowczyk Drzewce. Współwłaściciel pan Roman Lipowczyk oprowadzał nas po obiekcie, jednocześnie zdradzając nam własne cenne doświadczenia, których doświadczył w hodowli. Odpowiadał na zadawane przez hodowców pytania. Dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania była ożywiona, edukująca i na pewno przełoży się na poprawę efektów we własnych stadach. Roman Lipowczyk zapoznał zwiedzających z technologią produkcji jaka jest stosowana dla uzyskania tak imponujących wyników produkcyjnych i hodowlanych. Stado liczy 348 sztuk krów o średniej wydajności za 12 miesięcy – 12 761 kg mleka o zawartości 3,77% tłuszczu i 3,21% białka, co jest możliwe przy bardzo dobrym zbilansowaniu dawki pokarmowej opartej na paszach bardzo dobrej jakości wyprodukowanych w gospodarstwie. Nowoczesny obiekt zapewnia zwierzętom bardzo dobre warunki dobrostanu. Stado oceniane jest w metodzie A4. Hodowcy z Drzewca współpracują z PFHBiPM i korzystają z licznej oferty usług federacyjnych aby prowadzić produkcję mleka na wysokim poziomie.

Wskazówki i cenne porady na pewno będą przemyślane i wykorzystane w planowanych we własnych gospodarstwach remontach i budowach nowych obiektów obór.

Bardzo dziękuję prezesowi Andrzejowi Baehr z Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach i panu Romanowi Lipowczyk współwłaścicielowi GR Hadzlik Lipowczyk w Drzewcach za goszczenie nas, poświęcony czas i edukację.

Wyjazd trwał od bardzo wczesnych godzin porannych do północy, był wyczerpujący a pomimo to zadowoleni hodowcy pytali już o terminy planowanych następnych warsztatów. Jak mówi stare porzekadło „Podróże kształcą” i tego się trzymajmy.