PFHBiPM
Aktualności

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Radosław Iwański | | Koronawirus

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014–2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy według stanu na dzień 1 marca 2020 r. byli posiadaczami co najmniej:

  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące. (...)

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka po konsultacjach ze związkami hodowców zrzeszonymi w Federacji zgłosiła szereg uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla rolników dotkniętych pandemią COVID-19. Minister nie uwzględnił propozycji płynących od hodowców bydła i producentów mleka dotyczących m.in. podniesienia stawek dotacji do gospodarstwa mlecznego. Rozporządzenie ministra rolnictwa przewiduje następujące stawki dotacji na jedno gospodarstwo: 1 tys. zł, 2,2 tys. zł i 3 tys. zł, w zależności od wielkości stad.