PFHBiPM
Aktualności

Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu

CGen | | Hodowla

W dniach 13-15.09.2023 r. odbył się LXXXVII Zjazd Naukowy PTZ we Wrocławiu. PFHBiPM była głównym sponsorem tego wydarzenia. Poniżej dzielimy się kilkoma kluczowymi momentami, które miały miejsce podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

Dyskusja panelowa nt. „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”

Była momentem refleksji nad wyzwaniami i możliwościami, jakie stoją przed naszą branżą w kontekście zrównoważonego rozwoju. Jednym z panelistów była Agnieszka Antczak (PFHBiPM).

Nagrody dla laureatów Konkursu na najlepszą pracę doktorską

Prezes PTZ prof. Anna Wójcik wraz z Prezydentem PFHBiPM Leszkiem Hądzlikiem wręczyli nagrody dla laureatów XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa. Nagrodę specjalną ufundowaną przez PFHBiPM dla pracy dotyczącej bydła mlecznego zdobyła dr inż. Patrycja Rajtar (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie).

Nagrody dla prac magisterskich

W XL edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską, również dzięki wsparciu PFHBiPM, nagrodę specjalną wręczyła dyrektor ds. hodowli PFHBiPM dr Agnieszka Nowosielska za pracę dotyczącą krów mlecznych mgr Patrycji Sobolewskiej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Sesja Sekcji Chowu i Hodowli Bydła

Odbyła się również z naszym udziałem:

  • Martin Ziaja, członek zarządu PFHBiPM, podzielił się swoim spojrzeniem na "Zielony ład" z perspektywy hodowcy bydła mlecznego.
  • Agnieszka Antczak, mówiła o ważnych wyzwaniach, przed jakimi stoją hodowcy bydła w kontekście europejskiego zielonego ładu.
  • Magdalena Graczyk-Bogdanowicz (PFHBiPM) pokazała wyniki prac nad oceną genomową zdrowotności racic w polskiej populacji bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.
  • Witold Chabuz, członek zarządu PFHBiPM, zaprezentował badania nad wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji jako narzędzia do wykrywania podklinicznej kwasicy żwacza - SARA.