PFHBiPM
Aktualności

Polska obecna na międzynarodowym sympozjum

| Informacje

Polska znalazła się wśród krajów rejestrujących schorzenia racic dzięki opracowanej przez Centrum Genetyczne PFHBiPM aplikacji "CGen korekcja". Aktualnie odbywa się 20-te międzynarodowe sympozjum, podczas którego szuka się rozwiązań problemu jakim są kulawizny bydła, mające bardzo złożone podłoże.

Podczas konferencji prowadząca projekt "CGen korekcja" dr Katarzyna Rzewuska po raz pierwszy przedstawiła wyniki dotyczące odziedziczalności dermatitis digitalis (DD) w polskiej populacji objętej projektem. Podczas konferencji poruszane są aspekty związane z DD, głównie dzięki wykładom prof. Dorte Dopfer, która opracowała podział tej choroby na poszczególne stadia, a także inne aspekty dotyczące np. biomechaniki racicy (prof. Christoph Mulling). Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie cgen.pl/korekcja.