PFHBiPM
Aktualności

Pogłowie bydła w grudniu 2022 roku

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Populacja bydła na koniec grudnia 2022 roku wynosiła 6 448,3 tys. sztuk i była o 1,1% tj. o 69,5 tys. szt. wyższa niż przed rokiem oraz o 0,1% wyższa niż w czerwcu 2022 roku (o 4,2 tys. sztuk).

W analizowanym okresie pogłowie cieląt do 1 roku wzrosło o 7,0% w porównaniu z grudniem 2021 r. W  porównaniu do czerwca 2022 r. wzrosło o 0,7% do poziomu 1 928,6 tys. szt. 

Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zmniejszyła się o 11,3% w porównaniu ze stanem w ubiegłym roku, natomiast w porównaniu z czerwcem 2022 r. populacja została zwiększona o 1,5% i wynosiła 1 698,6 tys. szt.

Pogłowie krów zostało ograniczone o 5,1% w porównaniu z grudniem 2021 r., również w porównaniu do czerwca 2022 r. odnotowało spadek o 1,6% i wynosiło 2 171,9 tys. szt.

W przypadku krów mlecznych ich liczba wzrosła o 0,1% w porównaniu z grudniem 2021 r. oraz o 10,0% w porównaniu z czerwcem 2022 roku i wyniosła 2 037,3 tys. sztuk. 

Struktura pogłowia według grup wiekowo-użytkowych:

  • Cielęta w wieku poniżej 1 roku - 29,9%
  • Młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 26,3%
  • Krowy - 33,7%
  • Pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 10,1%