PFHBiPM
Aktualności

Po raz ósmy w Ludźmierzu

Wojciech Rasiński | | 2019

W dniach 13–14 lipca 2019 r. w Ludźmierzu odbyła się VIII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Jak co roku zgromadziła liczne grono wystawców bydła mlecznego, mięsnego, owiec, koni i drobnego inwentarza. Wystawie towarzyszyła ekspozycja maszyn i urządzeń rolniczych, firm handlowych i instytucji pracujących na rzecz małopolskiego rolnictwa. Od lat organizowana staraniem prezesa Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Zbigniewa Młyńskiego, Jana Smarducha – wójta gminy Nowy Targ, Marcina Ratułowskiego wójta gminy Czarny Dunajec oraz Krzysztofa Fabera – starostę powiatu nowotarskiego. Wystawa jest okazją do podsumowania dorobku małopolskich hodowców. Stanowi jednocześnie promocję rolniczego Podtatrza posiadającego wielowiekową, silną tradycję chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji regionalnych potraw. Wystawie towarzyszyła promocja regionalnych wyrobów mleczarskich – jak co roku swoje stanowiska otworzyli: Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu OSM Radomsko oraz Oddział w Zakopanem SM „Mlekovita”. Na ich stoiskach można było rozsmakować się w regionalnych specjałach wytworzonych z mleka produkowanego w regionie. A dzieci mogły uczestniczyć w atrakcjach w ramach akcji promocyjnej  „Mlekoś Podróżuje”.

Wystawa zgromadziła 19 hodowców bydła mlecznego z województwa małopolskiego którzy pokazali 51 sztuk bydła mlecznego ras: polskiej holsztyno-fryzyjskiej obydwu odmian barwnych, polskiej czerwonej i polskiej czerwono-białej. Bydło oceniano w 6 kategoriach. Superczempionem wystawy została wybrana krowa polska czerwona Kawka PL005267125176 hodowli Pawła Buły z Morawczyny.

Widoczne było duże zainteresowanie gości, osób zwiedzających i turystów, którzy tłumnie przybyli do Ludźmierza, pomimo deszczowej pogody. Co roku zwiększa się ilość osób odwiedzających wystawę, przybywających również ze Słowacji. Wydarzenie staje się coraz okazalsze, a wystawiane bydło prezentuje coraz wyższy poziom hodowli. Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, wiceprezydenci Krzysztof Banach i Andrzej Steckiewicz oraz dyrektor Stanisław Kautz podkreślali jej sprawny przebieg i panującą miłą „góralską” atmosferę. Złotą Honorową Odznakę PFHBiPM otrzymał triumfator tegorocznej Paweł Buła z Morawczyny – jego krowy uzyskały dwukrotnie tytuł czempiona i jeden raz wiceczempiona w swoich kategoriach. Prezes Małopolskiego ZHBiPM wręczył dyplomy dla Tadeusza Szymusiaka, Mariana Krausa i Wojciech Łukasza z podziękowaniami za zajęte pierwsze lokaty w kraju ocenianego bydła polskiego czerwonego i godne reprezentowanie osiągnięć małopolskich hodowców podczas tegorocznej Gali Mlecznej.

Sympatię i zainteresowanie wzbudził Konkurs Młodego Hodowcy, podczas którego dzieci ubrane w tradycyjne góralskie stroje prezentowały na ringu swoje cielęta. Widowiskową oprawą wystawy w pierwszym i drugim dniu jej trwania był pokaz regionalnych zaprzęgów konnych, oraz wieczorne koncerty muzyczne, a Wieczór Hodowcy był okazją do miłych spotkań.

Skład Komisji Sędziowskiej:
Sędzia Główny: Dariusz Piątek
Asystent sędziego: Wiesław Iwulski

 

Pierwiastki rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej

Kózka PL005376560134

Czempion

Stanisław Zając, Dział

Łza PL005244700907

Wiceczempion

Paweł Buła, Morawczyna

Krowy w II laktacji rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej

Jaga PL005344506898

Czempion

Stanisław Zając, Dział

Duka PL005337982012

Wiceczempion

GR Anna Bednarz, Czerwienne

Krowy w III i wyższej laktacji rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej

Kawka PL005267125176

Czempion,
Czempion Wystawy

Paweł Buła, Morawczyna

Kalina PL005267125213

Wiceczempion

Paweł Buła, Morawczyna

Krowy rasy polskiej czerwonej – program doskonalenia rasy

Beretka PL005361056550

Czempion

Edward Solarczyk, Wróblówka

Malina PL0053184339777

Wiceczempion

Wojciech i Ewa Łukasz, Krempachy

Krowy rasy polskiej czerwonej – program doskonalenia ochrony zasobów genetycznych

Prima PL005269153214

Czempion

GR Jan Litwin, Czarna Góra

Kruszynka PL005269153337

Wiceczempion

GR Jan Litwin, Czarna Góra

Krowy rasy Polskiej czerwono-białej

Maja PL005297808100

Czempion

Tadeusz Gal, Załuczne

Łysa PL005296224482

Wiceczempion

Maria Myrda, Załuczne

 


 

Zdjęcia: Wojciech Rasiński, Robert Gutter