PFHBiPM
Aktualności

Płatność dobrostanowa – podsumowanie

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wydawanie decyzji w sprawie płatności dobrostanowej w kampanii 2021. Z podanych informacji wynika, że około 96% kwoty trafiło do hodowców bydła. Dobrostan krów był także pakietem, w przypadku którego wydano najwięcej decyzji o przyznaniu płatności. Również w bieżącym roku to działanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród hodowców bydła.

ARiMR podaje, że od początku wprowadzenia płatności mającej na celu poprawę dobrostanu zwierząt, złożono 142 tys. wniosków. Wnioski były przyjmowane przez 3 lata tj. w 2020, 2021 oraz w 2022 roku.

Decyzje w prawie przyznania płatności wydawane są do 1 czerwca roku następującego po roku złożenia wniosku, oznacza to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właśnie zakończyła wydawanie decyzji w kampanii 2021. Największym zainteresowaniem cieszyły się warianty dotyczące dobrostanu bydła – 45 031 wniosków. W przypadku dobrostanu trzody chlewnej złożono 2529 wniosków, natomiast owiec 1187 wniosków.

Kwota przyznanych płatności osiągnęła poziom 306 525 510 zł, z czego aż 96,54% zostało przyznanych w ramach dobrostanu bydła.

W kampanii 2022 liczba skutecznie złożonych wniosków wyniosła 49 292, z czego:

Pakiet 1. Dobrostan świń – 2078:

  • Wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach – 2025,
  • Wariant 1.2 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – 1730.

Pakiet 2. Dobrostan krów – 45 980:

  • Wariant 2.1 – Dobrostan krów mlecznych – wypas – 37 894,
  • Wariant 2.2 – Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – 4412,
  • Wariant 2.3 – Dobrostan krów mamek – 5536.

Wariant 3.1 – Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach – 1400

Największym zainteresowaniem cieszył się wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas. W 2022 roku złożono o 605 wniosków więcej niż w roku 2021. Również w przypadku dwóch pozostałych pakietów związanych z dobrostanem krów zainteresowanie, w 2022 roku wzrosło. O płatności w ramach pakietu dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo liczba złożonych wniosków wzrosła o 292, natomiast w przypadku wariantu dla krów mamek o 263 wnioski.