PFHBiPM
Aktualności

Plany nawozowe

| Doradztwo ogólne

Nie wiesz jak ugryźć ten temat? Nie martw się! Nasi doradcy wykonają go dla Ciebie!

Od 1 stycznia 2019 roku zaczęło obowiązywać większość nowych przepisów dotyczących nawożenia azotowego. Hodowcy mają obowiązek posiadania sporządzonego planu nawożenia.

Co to jest dyrektywa azotowa – „Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Jakie gospodarstwa obowiązuje plan nawozowy?

 • 1. Gospodarstwa do 10 ha i posiadające do 10 DJP zwierząt – obowiązuje przestrzeganie standardowych wymogów ujętych w Dyrektywie azotanowej. Należy jednak pamiętać, że jeśli rolnik, nabywa nawóz naturalny, musi to robić wyłącznie na podstawie pisemnej umowy.
 • 2. Gospodarstwa posiadające powyżej 10 ha, 10 DJP zwierząt:
  • mają obowiązek prowadzenia ewidencji stosowania nawozów zawierających azot, dokument ten musi zawierać między innymi informacje o dacie stosowania nawozu, rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, czy przyjętej dawki,
  • przestrzegania maksymalnych dawek azotu (oraz wykazania się stosownymi obliczeniami). Rolnik stosuje nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł podanych w tabeli 14 załącznika nr 9 do programu,
  • można także sporządzić plan nawożenia dla całego gospodarstwa – wtedy wymagane jest przestrzeganie dawek z planu, a nie maksymalnych.
 • 3. Gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP zwierząt:
  • gospodarstwo ma obowiązek prowadzenia ewidencji stosowania nawozów zawierających azot,
  • oraz jest zobowiązane do posiadania opracowanego corocznie planu nawożenia azotem (zamiast przestrzegania maksymalnych dawek nawożenia). Plan nawożenia polega na obliczeniu możliwych do zastosowania nawozów mineralnych min dla każdej działki rolnej.
 • 4. Gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, oprócz prowadzenia ewidencji mają obowiązek sporządzenia planu nawożenia wszystkimi makroskładnikami, opracowanego na podstawie wyników analizy gleby i zatwierdzonego w OSChR.

Dostosowanie się do nowych wymogów może być dużym utrudnieniem dla rolników. Polska Federacja Bydła i Producentów Mleka za pośrednictwem doradców zootechnicznych wykonuje taką usługę. Doradca zrobi plan za pomocą programu, mając na uwadze wszystkie wytyczne ujęte w dyrektywie azotanowej.

Hodowco jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do doradcy ogólnego z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który w sposób szybki i skuteczny rozwiąże problem z wykonaniem planu nawozowego. Kontakty znajdziesz ponizej w zakładce Doradztwo ogólne: pfhb.pl/doradztwo/doradztwo-ogolne