PFHBiPM
Aktualności

Plany awaryjne UE na wypadek bezumownego brexitu

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Copa i Cogeca, CELCAA oraz FoodDrinkEurope, pozytywnie odniosły się, w imieniu wszystkich podmiotów łańcucha dostaw żywności w UE, do zestawu rozwiązań zaproponowanego do tej pory przez Komisję Europejską w ramach planów awaryjnych na wypadek bezumownego brexitu. Przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w unijnym łańcuchu dostaw żywności uważają, że mimo to potrzebne są dodatkowe działania mające na celu złagodzenie potencjalnych niszczycielskich skutków, jakie bezumowny brexit mógłby wywrzeć na europejską branżę rolno-spożywczą.

Copa i Cogeca, CELCAA oraz FoodDrinkEurope doceniają fakt szybkiego wprowadzenia w życie przez Komisję planów awaryjnych, w szczególności biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność związaną z procesem ratyfikacji porozumienia o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Organizacje zrzeszone w łańcuchu rolno-spożywczym z zadowoleniem odniosły się również do włączenia na listę rozwiązań opublikowaną przez Komisję niektórych najbardziej pilnych zgłoszeń.

Sygnatariusze listu zaznaczyli jednak, że nadal istnieje kilka obszarów, w których propozycje Komisji muszą zostać doprecyzowane i ulepszone w celu uniknięcia wystąpienia ryzyka poważnych zakłóceń. Przedstawiciele organizacji łańcucha rolno-spożywczego wspomnieli tu m. in. o stworzeniu tymczasowych ułatwionych procedur obejmujących unijne produkty rolno-spożywcze, które pozwoliłyby podmiotom rynkowym na dokonywanie odpraw towarów w miejscu prowadzenia działalności, utrzymaniu wzajemnej uznawalności przez UE i Zjednoczone Królestwo świadectw sanitarnych i fitosanitarnych (w zakresie bezpieczeństwa żywności i kwestii fitosanitarnych), jak również przygotowaniu szytego na miarę planu wsparcia poszczególnych sektorów, np. produkcji żywca.

We wspólnym liście wezwano również do poprawy działań koordynacyjnych i komunikacji pomiędzy przedstawicielami sektora, dyrekcjami generalnymi Komisji, oraz władzami krajowymi, przy czym podkreślono, że będzie to konieczne dla zapobieżenia dramatycznym skutkom gospodarczym na wypadek bezumownego brexitu.