PFHBiPM
Aktualności

Perspektywy dla rynku mleka

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Komisja Europejska opublikowała krótkoterminową perspektywę dla rynków rolnych w Unii Europejskiej w 2020 roku. W przypadku branży mleczarskiej prognozowane jest zmniejszenie wielkości skupu mleka oraz wzrost eksportu. KE podkreśliła, że rosnący popyt detaliczny nie zrekompensuje strat wynikających z zamknięcia sektora gastronomi.

Zgodnie z prognozą, dla wielu sektorów rolnych oczekiwane są dobre perspektywy, wynikające w dużej mierze z ponownego otwarcia sektora HoReCa. Łagodzenie obostrzeń powinno wpłynąć na wzrost popytu na towary oferowane w tym sektorze, szczególnie w okresie wakacyjnym, jednak zmniejszona siła nabywcza konsumentów oraz wzrost cen mogą utrudnić szybki powrót do poziomu z zeszłego roku.

Z prognozy Komisji Europejskiej wynika, że wielkość skupu mleka w UE może osiągnąć około 144 mln ton. Jest to poziom o 0,7% więcej niż w 2019 roku. Przyczyna takiego stanu rzeczy mogą być dobre perspektywy pod względem stanu użytków zielonych w okresie wiosenno-letnim, oraz duża dostępność przystępnych cenowo pasz. Najlepsze warunki prognozowane są dla południowej i zachodniej Europy. W pozostałych regionach podkreślono ryzyko ograniczenia wydajności użytków zielonych spowodowanych niedoborami wody oraz wysokimi temperaturami.

Do wzrostu skupu w największej mierze przyczynią się Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Holandia. Prognozuje się, że w trzecim i czwartym kwartale skup mleka zostanie ograniczony o 0,2%, w każdym tym okresie.

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku i masła w czasie pandemii charakteryzowały się trendem spadkowym. W ostatnim czasie tendencja ta się odwróciła i będzie się nadal utrzymywać, a ceny będą znacznie wyższe od cen interwencyjnych. Rosnący popyt detaliczny na sery i świeże produkty mleczarskie nie zrekompensuje strat poniesionych w skutek zamknięcia sektora gastronomii. Eksport sera do Japonii i Wielkiej Brytanii według prognoz wzrośnie o 2%, jednak spadek konsumpcji krajowej przyczyni się do zmniejszenia produkcji tego produktu. W przypadku produkcji świeżych produktów mleczarskich prognozowany jest spadek o 4%.

Unia Europejska jest konkurencyjna na światowym rynku pełnego mleka w proszku, masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku. Przewiduje się, że pozwoli to na wzrost eksportu masła, PMP i OMP i osiągnięcie poziomu zbliżonego do tego w 2018 roku.