PFHBiPM
Aktualności

PD: Jak nadać znacznik SOL?

Izabela Jannasz | | SOL – Pytanie dnia

W SOLu w zakładce Wybór Zwierząt jest dostępna opcja „Znaczniki”. Funkcjonalność ta służy do oznaczania zwierząt na podstawie kryteriów, których w danej chwili potrzebuje Użytkownik, a których nie oferuje program. Przykładem takiego znacznika może być oznaczanie zwierząt na sprzedaż, na wystawę czy permanentnie problemowe.

Aby utworzyć znacznik, należy wejść w zakładkę Wybór zwierząt ⇒ Znaczniki. Z lewej strony widnieje zielony prostokąt z napisem „Dodaj znacznik”. Jeśli na niego klikniemy, pojawi się małe okienko, w którym obowiązkowo trzeba wypełnić nazwę znacznika, a dodatkowo można wpisać jego opis. Po kliknięciu przycisku „Zapisz”, na liście pojawi się nowy znacznik.

Natomiast nadanie znacznika zwierzęciu może odbyć się na dwa sposoby – albo poprzez grupową rejestrację zwierząt z listy np. krów lub jałówek albo z listy zwierząt spełniających konkretne warunki wyszukiwania albo bezpośrednio z karty krowy.

Pierwszy sposób wymaga zaznaczenia odpowiednich zwierząt na liście, a następnie wybranie przycisku do grupowej rejestracji zdarzeń – z listy opcji należy wybrać „Nadawanie znaczników”.

Pojawi się wtedy tabela, w której z lewej strony będą widoczne wybrane zwierzęta, z prawej zaś znaczniki do wyboru. Należy wtedy wybrać znacznik, który chcemy nadać tym konkretnym zwierzętom i kliknąć zielony przycisk „Nadaj”.

Gotowe - znaczniki nadane.

Drugi sposób polega na otwarciu karty jałówki krowy na zakładce podstawowe informacje. Z prawej strony, na wysokości numeru kolczykowego i imienia, znajduje się niebieski kwadracik z trzema kropkami – kliknięcie na niego powoduje otwarcie dostępnych czynności do wykonania dla danej sztuki – jedną z nich jest „Zmiana znaczników”. To właśnie ta opcja pozwala nadać (lub odebrać) znacznik lub znaczniki. Dalej postępowanie jest takie samo jak przy nadawaniu grupowym znacznika.

Co ważne, jedno zwierzę może mieć przypisane kilka znaczników. Zwierzęta oznaczone takimi etykietami, są możliwe do wyszukania za pomocą wyszukiwarki.