PFHBiPM
Aktualności

PD: Co oferuje zakładka „Ocena wydajności”?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Jako pierwsza opcja w powyższej zakładce występuje Ostatni próbny dój. Przedstawia ona - jak wskazuje nazwa - wyniki ostatniego próbnego doju. Prezentowana jest tam lista krów, które brały w nim udział wraz z wynikami poszczególnych parametrów, tj.: nr laktacji, kg mleka czy zawartość procentowa tłuszczu, białka i laktozy.

Kolejne dwie opcje – Wydajności laktacyjne oraz Wydajności życiowe - znajdują się w przygotowaniu.

Następny punkt zakładki stanowią Wydajności laktacyjne – rok bieżący i poprzedni. Znajdują się tutaj średnie wydajności dla krów i pierwiastek. W tabeli na górze strony widoczne jest podsumowanie laktacji z podziałem na pełne, 100-dniowe, 305-dniowe oraz trwające – każda z nich z wynikami za rok bieżący i poprzedni. Jako wartości dla wyników poszczególnych laktacji pokazywane są średnie. Aby zobaczyć jakie krowy wchodziły w skład poszczególnych laktacji, wystarczy kliknąć na odpowiedni wiersz w tabeli. Na dole strony pokaże się wtedy lista krów.

 

Ostatnia opcja to skład mleka w dniu próby. Zawiera ona wyniki próbnych dojów dla krów z podziałem na fazy laktacji i z ich średnią dla danej fazy. Pod tabelką znajduje się wykres, który obrazuje wyniki poszczególnych składników mleka (lub jego całości), dzięki czemu łatwo można przeanalizować która faza jest najbardziej korzystna dla danego parametru.