PFHBiPM
Aktualności

Oznaczanie cielności. Pierwsza z jesiennych konferencji.

Mateusz Uciński | | Ocena wartości użytkowej

Rozpoczęła się druga edycja jesiennych konferencji organizowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Tak jak przed rokiem zainaugurował ją Region Oceny Bydgoszcz prezentując sympozjum poświęcone bardzo ważnemu tematowi, a mianowicie rozrodowi.

Hasłem przewodnim konferencji było oznaczanie cielności bydła z wykorzystaniem standardowych próbek mleka w kontekście zarządzania wielkostadnym gospodarstwem mlecznym, co jak nietrudno się domyśleć wiąże się z wprowadzonymi przez Federację testami cielności przy użyciu oznaczania glikoprotein PAG. Samo spotkanie odbyło się w dniach 24–25 października, w gościnnych komnatach zamku w Gniewie, a także na farmie krów mlecznych spółki Fortune w Cieszymowie.

Gości konferencji powitali wiceprezydent PFHBiPM – Andrzej Steckiewicz i dyrektor Regionu Oceny Bydgoszcz – Janusz Nalewalski. Zaznaczyć trzeba, że w spotkaniu uczestniczyli także Ryszard Bober – senator RP, dyrektor PFHBiPM – Stanisław Kautz, oraz Ewa Kłębukowska – zastępca dyrektora PFHBiPM.

Serię wykładów rozpoczął pan Maciej Baurycza – prezes gospodarstwa Fortune sp. z o.o. w Cieszymowie, który przedstawił historię farmy, a także wskazał jej największe osiągnięcia, oraz nakreślił sposób pracy w wielkostatadnej hodowli bydła mlecznego, jaką niewątpliwie jest ta w Cieszymowie.

Kolejnym prelegentem był lekarz weterynarii Grzegorz Wypychowski, który zapewniał, iż profilaktyka weterynaryjna jest bardzo istotna nie tylko w wielkostadnych obiektach hodowlanych. W swoim wykładzie zwrócił on między innymi uwagę na fakt iż w ostatnich latach rola lekarza weterynarii uległa bardzo dużej zmianie. Ze strażaka „gaszącego pożar” przekształciła się w pełnoprawnego, współpracującego z hodowlą lekarza, zarządzającego zdrowiem zwierząt w stadzie, gdzie kluczową rolę odgrywa profilaktyka.

O tym jak policzyć się z rozrodem opowiedział zgromadzonym lek. wet. Kamil Kossakowski. Podkreślił on, że rynek mleczny jest i zawsze będzie rynkiem „kapryśnym”, a jedyną szansą na to aby gospodarstwa mleczne utrzymały się na tym rynku jest efektywniejsza produkcja, w skład której wchodzą takie czynniki jak: stała redukcja kosztów produkcji, poprawa wartości genetycznej bydła mlecznego, poprawa wskaźników rozrodczych krów, a także alternatywne źródła dochodu, takie jak sprzedaż jałówek cielnych.

Ostatnim wykładowcą tego wieczoru był dr. nauk weterynaryjnych Wiesław Niewitecki, który zaakcentował znaczenie wczesnego diagnozowania cielności dla rentowności stada. Jego zdaniem, nadrzędnym czynnikiem analizy ekonomicznej produkcji mleka, musi być fakt, że krowa którą chcemy użytkować mlecznie musi zajść w ciążę. W związku z tym, jednym z ważniejszych kosztów prowadzenia stada jest zarządzanie rozrodem. Dr Niewitecki zwrócił równocześnie uwagę na to, iż dzięki korzystaniu z testów cielności PAG, bazujących na próbkach mleka, istnieje możliwość szybkiego, ponownego zacielenia niecielnych krów, co ma kluczowe znaczenie w kalkulacji kosztów rozrodu.

Drugiego dnia konferencji, jej uczestnicy odwiedzili gospodarstwo Fortune sp. z o.o. w Cieszymowie, po którym zostali oprowadzeni i gdzie zaznajomiono ich z funkcjonowaniem wielkostadnej farmy mlecznej, a także umożliwiono skonsultowanie się z ekspertami w dziedzinie hodowli, oraz żywienia krów mlecznych.