PFHBiPM
Aktualności

OTiB w SOL!

SOL | | Ocena wartości użytkowej

W SOLu karcie jałówki-krowy w zakładce Pokrój (niebieska strzałka) od dzisiaj dostępne są wyniki oceny typu i budowy krów! 🐄

Po wybraniu opcji „Ocena typu i budowy”, pojawią się dwie sekcje z wynikami oceny typu i budowy z podziałem na ocenę ogólną i szczegółową (zielone strzałki)(ocena szczegółowa domyślnie jest zwinięta). W pierwszej sekcji, na samej górze znajduje się napis „Data oceny”, a obok niego, w jednej linii, kafelki z datami wykonanych ocen (czerwona strzałka). Kafelki są wyświetlane w kolejności malejącej, tzn. data najnowszej oceny wyświetlana jest skrajnie po lewej stronie. Klikając kafelek z datą, użytkownik wskazuje datę oceny, której wyniki mają być prezentowane. Kafelek z aktualnie wybraną datą jest wyróżniony kolorem niebieskim. Domyślnie wyróżniona jest najpóźniejsza data (tj. najbardziej aktualna) data oceny.

W prawym górnym rogu znajduje się pomarańczowy przycisk z napisem „Objaśnienia”, w którym niedługo pojawią się opisy ocen oraz niezbędne wyjaśnienia dotyczące OTiBu. Na chwilę obecną strona jest w przygotowaniu.

W opcji „Ocena typu i budowy” użytkownik może jedynie przeglądać wyniki przechowywane w głównym systemie FEDINFO. Nie może ich edytować ani dodawać. Takie opcje będą na wykazie Oceny Typu i Budowy, który jest w przygotowaniu.