PFHBiPM
Aktualności

Optymalna budowa krów dojonych przez roboty udojowe.

| Hodowla

30 listopada 2023 roku w Bydgoszczy odbyło się znaczące seminarium naukowe pt. „Optymalna budowa krów dojonych przez roboty udojowe". Wydarzenie, zorganizowane przez bydgoskie koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego we współpracy z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej, zgromadziło 170 uczestników, w tym hodowców, producentów robotów udojowych, studentów i pracowników PBŚ oraz uczniów szkół średnich o profilu rolniczym.

W trakcie seminarium, które odbyło się w formie hybrydowej, wysłuchano 5 referatów od ekspertów z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pracowników PBŚ. Prelegenci omówili szerokie spektrum zagadnień związanych z automatyzacją doju, w tym wpływ automatyzacji na cechy produkcyjne i funkcjonalne krów, a także genetyczne uwarunkowania cech rejestrowanych przez roboty.

Szczególną uwagę przyciągnęła prezentacja dr inż. Agnieszki Nowosielskiej (dyrektor ds. hodowli PFHBiPM), która przybliżyła zgromadzonym zakres zadań realizowanych przez Federację na rzecz polskich hodowców. Seminarium otworzyło nowe perspektywy dla dalszych dyskusji i współpracy między PBŚ, PFHBiPM oraz producentami systemów doju, wskazując na nowe obszary badań i praktyczne zastosowania w hodowli bydła mlecznego.