PFHBiPM
Aktualności

Opolscy hodowcy po wyborach do władz Związku

Ryszard Lesiakowski | | Informacje

Na początku marca br. hodowcy z woj. opolskiego wybrali zarząd swojej regionalnej organizacji.  Stanowisko zachował dotychczasowy prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu – Martin Ziaja.

Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Członków Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu odbył się 1 marca br. w  biurowcu Kombinatu Rolnego Kietrz. Komisja skrutacyjna w składzie: Justyna Suchecka – przewodnicząca, Józef Fichte – członek, Wiesław Jarmoliński – członek stwierdziła, że Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał. Sprawozdanie z działalności Opolskiego Związku w okresie 2015–2018 złożył prezes tej organizacji – Martin Ziaja. Z jego relacji wynika, że pod względem liczebnym Związek ten należy do jednych z najmniejszych w kraju, co skłania do współpracy ze związkami z województw ościennych. – Szczególnie dobre relacje mamy ze Śląskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dzięki tej współpracy organizujemy Śląską Wystawę Bydła, która pod względem liczebności prezentowanego bydła mlecznego jest jedną z największych imprez w kraju. Cechą tej wystawy jest obecność zagranicznych sędziów, tj. z Austrii, Niemiec, Holandii.  Śląska wystawa towarzyszy targom Opolagra – informował prezes. Nadmienił, że owocem współpracy obu związków są także wspólne cykle szkoleń oraz studyjne wyjazdy zagraniczne. 20-letnią tradycją hodowców z tego regionu są coroczne wyjazdy do Hanoweru na targi Agritechnica lub EuroTier połączone ze zwiedzaniem  w Niemczech gospodarstw rolnych, kółek maszynowych, mleczarni itp.

Działalność Komisji Rewizyjnej Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu w mijającej kadencji przedstawiał jej przewodniczącej – Dariusz Kumorek, który wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Obecni na Zjeździe hodowcy jednogłośnie opowiedzieli się za tym wnioskiem. Martin Ziaja podziękował członkom ustępującego  Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 4-letnią współpracę, natomiast dyrektor biura Opolskiego Związku – Teresa Kurowska wręczyła okolicznościowe dyplomy.

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz Opolskiego Związku na kolejne 4 lata. Hodowcy do 7-osobowego zarządu zgłosili 10 kandydatur. W głosowaniu tajnym wyłoniono następujący skład Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu na następną kadencję: Martin Ziaja – prezes, Mariusz Sikora – wiceprezes, Antoni Nocon – wiceprezes. Funkcję członka Zarządu będą pełniły osoby: Arnold Hurek, Klaudiusz Mróz, Marek Porada, Justyna Suchecka. Należy podkreślić, że za utrzymaniem stanowiska przez dotychczasowego prezesa w głosowaniu tajnym hodowcy opowiedzieli się jednogłośnie. W nadchodzącej kadencji Komisja Rewizyjna będzie funkcjonowała w składzie: Adam Gabor – przewodniczący, Ronald Cichon – członek, Andrzej Smiech – członek. Na Walnym Zjeździe hodowcy  z woj. opolskiego jednogłośnie zdecydowali, że Martin Ziaja będzie reprezentował ich organizację w strukturach Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podczas spotkania w Kietrzu  hodowcy mogli poznać oferty firm: GEA, De huese, ADOB, Małopolskiego Centrum Biotechniki. Prawdziwą gratką była możliwość zwiedzania fermy bydła w Langowie na 1400 krów,  należącej do Kombinatu Rolnego Kietrz.