PFHBiPM
Aktualności

Odpowiedź na postulat PFHBiPM w kwestii wsparcia Rządu RP w ochronie upraw przed dziką zwierzyną

| Informacje

10 sierpnia bieżącego roku, Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM zaapelował do Anny Moskwy – minister Klimatu i Środowiska, o zagospodarowanie środków finansowych na prewencyjną ochronę upraw polskich rolników i hodowców w postaci dofinansowania zakupów elektrycznych pastuchów, ogrodzeń, narzędzi odstraszających, siatek leśnych, słupków i przedmiotów podobnych, przeznaczonych na ważną i oczekiwaną społecznie profilaktykę zniszczeń w uprawach, z których pochodzi ogromna część kapitału niezbędnego do budowania bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na ten postulat zwróciło uwagę, iż nie znajduje on uzasadnienia, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o Prawie Łowieckim, obowiązek współdziałania z właścicielami i posiadaczami gruntów rolnych i leśnych w zabezpieczaniu upraw przed szkodami łowieckimi nałożony został na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Poniżej prezentujemy pełne wersje obydwu pism: