PFHBiPM
Aktualności

Obserwacja podstawą diagnostyki!

| Ocena wartości użytkowej

Miej na oku swoje krowy, kontroluj i bierz pod lupę z raprotami wynikowymi PFHBiPM

Pamiętaj, objawy mastitis mogą być bardzo wyraźne i charakterystyczne, jednak zapalenie wymienia może przebiegać również w sposób niezauważalny. Analizuj wyniki parametrów mleka, wykrywaj bezobjawowe stany zapalne. Diagnoza na wczesnym etapie choroby zwiększa efektywność leczenia oraz ułatwia kontrolę właściwego poziomu liczby komórek somatycznych i ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku.

Zajrzyj do RW-1 STADO! – jest to podstawa dobrej organizacji poprzez kompleksową analizę potencjału stada

Raport Wynikowy STADO służy analizowaniu sytuacji w całym stadzie lub w grupach krów będących w kolejnych fazach laktacji. Wskazuje średnie wartości parametrów mleka, istotne zmiany w użytkowości stada oraz ocenę poszczególnych cech.