PFHBiPM
Aktualności

Obrady RKHiPB w Krotoszynie

Paweł Reszel | | Wielkopolski ZHiPB

W dniu 29 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w  Krotoszynie. Największego Koła Hodowców zrzeszonego w strukturach Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, bo liczącego ponad 500 członków. Obrady odbyły się w budynku administracyjno – laboratoryjnym PFHBiPM w Kobiernie gdzie swoją siedzibę ma również Rejonowe Koło oraz  WZHiPB.

Na spotkanie oprócz członków Zarządu przybył również Dyrektor Regionu Oceny Poznań PFHBiPM pan Mariusz Chrobot, który czynnie uczestnicząc w obradach odpowiadał na wszystkie pytania od zgromadzonych hodowców.

Posiedzenie otworzył i poprowadził według planu Prezes zarządu pan Tadeusz Dymarski. Jednym z głównych punktów było podsumowanie i przedstawienie najważniejszych wydarzeń, organizowanych w RKHiPB w Krotoszynie. Nie zabrakło także przedstawienia sprawozdań finansowych Koła Hodowców. Zarząd omówił również zadania zaplanowane na kolejny rok.

Na obradach nie zabrakło elementu szkolenia. Paweł Reszel – inspektor nadzoru, omówił szczegółowo zalety i szczegóły działania programu SOL, który umożliwia, i wspomaga zarządzenie stadem krów mlecznych. W drugiej części szkolenia, hodowcom, dla przypomnienia przedstawiono wszystkie dodatkowe usługi, które świadczy Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wspomniano i zachęcano do przechodzenia na e-dokumenty oraz wyjaśniono system rabatów jakie może uzyskać hodowca.

Obrady i dyskusja toczące się w merytorycznej i miłej atmosferze zakończyły się wspólnym posiłkiem.