PFHBiPM
Aktualności

O optymalizacji żywienia i hodowli w dobie kryzysu

CGen | | Hodowla

Optymalizacja żywienia w dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego była tematem tegorocznego XVII Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia odbyły się warsztaty terenowe, a podczas drugiego wykłady. Po wspólnej części wykładowej, uczestnicy Forum wybierali sekcję poświęconym bydłu lub świniom. Wśród wystąpień w pierwszej sekcji nie zabrakło pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka:

  • O selekcji bydła mlecznego w kontekście wyzwań klimatycznych mówił dyrektor Centrum Genetycznego Sebastian Mucha,
  • natomiast nową metodę wykorzystania mocznika do oceny zbilansowania dawki pokarmowej przedstawiła kierownik Centrum Genetycznego Katarzyna Rzewuska.

Materiały z Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego zostały opublikowane na stronie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Forum odbyło się w dniach 20-21.04.2023 r. w Poznaniu.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka objęła honorowy patronat nad tym wydarzeniem.