PFHBiPM
Aktualności

Nowy limit de minimis

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Od 14 marca 2019 roku obowiązywać będzie nowy, zwiększony limit pomocy de minimis.

Ostatni limit pomocy dla Polski wynosił 225,7 mln EUR, co stanowi 1% wartości polskiej produkcji rolnej. Pomoc rozliczana jest w systemie trzyletnim. Ostatnie obwieszczenie o wykorzystaniu pomocy pochodzi z dnia 19 lutego i informuje, że limit został wykorzystany w kwocie 162 717 272,52 EUR, natomiast aktualne wykorzystanie limitu podane przez System Rejestracji Pomocy Publicznej z dnia 11 marca bieżącego roku informuje, wynosi 225 041 565,68 EUR, co stanowi 99,71%. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dnia wykorzystania do 13 marca 2019 roku, żadna pomoc nie może być udzielana. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej,  które zacznie obowiązywać od dnia 14 marca bieżącego roku, trzyletnia pomoc dla Polski będzie wynosić 295 932 125 EUR. Pomoc de minimis mogłaby być zwiększona do 355 118 550 EUR, ale Polska musiałaby się zdecydować na możliwość odstępstwa sektorowego i prowadziłaby centralny raport pomocy. Limit pomocy de minimis dla indywidualnego rolnica wynosiłby wtedy do 25 tys. EUR. Krajowy pułap pomocy wzrósłby z 1% do 1,25% rocznej produkcji rolnej w danym kraju. Zwiększając maksymalna pomoc dla indywidualnych rolników, władze krajowe będą mogły w bardziej elastyczny i szybszy sposób zareagować w momencie pojawienia się trudnej sytuacji. Pomoc de minimis jest wykorzystywana w czasie kryzysu ale również w ściśle określonym celu, na przykład aby zapobiegać chorobom lub rekompensować szkody spowodowane przez zwierzęta, które nie są chronione na mocy praca unijnego.