PFHBiPM
Aktualności

Noworoczne posiedzenie Zarządu WZHiPB

Paweł Reszel, WZHiPB | | Wielkopolski ZHiPB

W dniu 26 stycznia 2022 roku, odbyło się noworoczne posiedzenie zarządu Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. W obradach oprócz członków zarządu uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Posiedzenie odbyło się niemalże przy 100% obecności. Podczas spotkania organizatorzy starali się o zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

W spotkaniu zarządu udział wziął prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, będący jednocześnie członkiem zarządu WZHiPB, a także zaproszeni goście wraz z dyrekcją Regionu Oceny Zachód PFHBiPM w osobie pana Mariusza Chrobota.

Posiedzenie otworzył prezes zarządu pan Przemysław Jagła, który w swojej prezentacji dokonał podsumowania 2021 roku, w którym jak zawsze nie zabrakło szczegółowego omówienia stanu finansów Związku. Ważnym akcentem spotkania było uhonorowanie okolicznościowym grawertonem, wraz z nagrodą pana Ludwika Apolinarskiego – ustępującego prezesa firmy DLG Agrofood sp. z o.o. w podziękowaniu za wieloletnią współpracę. Jednocześnie złożono gratulacje nowemu prezesowi tej firmy, panu Mariuszowi Jabłońskiemu. Wspomniana firma wspólnie z WZHiPB organizuje Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach. Obrady zarządu trwały według przygotowanego wcześniej planu.

Jednym z kolejnych punktów obrad było wystąpienie przedstawicielki Polskiej Federacji sp. z o.o. pani Martyny Mendzy, która omówiła szczegółowo analizę sprzedaży kolczyków, które rekomenduje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a Wielkopolski Związek, w każdy możliwy sposób, je promuje. W związku z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży kolczyków, zarząd WZHiPB podjął jednogłośnie decyzję, o uhonorowaniu nagrodami rzeczowymi wszystkich osób wspierających działania promocyjne i sprzedażowe dotyczące kolczyków na rzecz Wielkopolskiego Związku.

Podczas spotkania hodowcy mieli również możliwość wysłuchania wykładu z zakresu doradztwa żywieniowego, podczas którego w szczególności zwrócono uwagę na koszty w produkcji mleka, a także uszczegółowiono usługę, którą oferuje PFHBiPM. Wykład przeprowadził Arkadiusz Kaźmierczak – doradca żywieniowy PFHBiPM. 

W kolejnej części posiedzenia omówiono zasady już II kampanii #Dziękujemyżepijeciemleko. Przy okazji zachęcano wszystkich obecnych do udziału w akcji. Następnie przedstawiono szczegóły organizacji wystawy zwierząt w Pudliszkach. O najważniejszych sprawach wspomniał wieloletni już komisarz wystawy – Mikołaj Czarnecki.

W czasie spotkania głos zabrali przybyli goście omawiając aktualną sytuację w PFHBiPM, sytuację na rynku mleka i wiele innych kwestii w formie wolnych głosów i wniosków w trakcie dyskusji.