PFHBiPM
Aktualności

Nowe zakresy Indeksu Ekonomicznego (IE)

| CGen

Buhaje, krowy i młodsze zwierzęta rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej otrzymały już grudniowe wyniki oceny wartości hodowlanej. Wyniki ich Indeksów Ekonomicznych (IE) można porównywać z zakresami IE jakie obserwujemy w tym sezonie w populacji. 

Jest to możliwe dzięki wykresom przygotowanym dla:

  • buhajów odmiany HO,
  • buhajów odmiany RW,
  • krów odmiany HO,
  • krów odmiany RW,
  • stad krów rasy PHF,

które są dostępne na stronie: cgen.pl/indeks-ekonomiczny/aktualne-wyniki