PFHBiPM
Aktualności

Nowe władze Kujawsko-Pomorskiego Związku

Ryszard Lesiakowski | | Informacje

W połowie lutego br. hodowcy z woj. kujawsko-pomorskiego wybrali  nowy Zarząd swojej organizacji, prezydentem został Piotr Doligalski.

IX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła odbył się 14 lutego br. w Minikowie w restauracji Gęsia Dolina. Hodowcy na przewodniczącego obrad wybrali Ryszarda Gawineckiego, sekretarzem został Marian Chojnicki. W Zjeździe uczestniczyło 47 delegatów, co stanowiło 78,3% osób uprawnionych do głosowania. Komisja Skrutacyjna w składzie: Anna Szymańska – przewodnicząca, Grażyna Wiśniewska – członek, Tomasz Krupski – członek stwierdziła, że Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał. Relację z działalności Związku w mijającej kadencji zdał prezydent tej organizacji – Piotr Depta. Na 47 delegatów obecnych na sali za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi opowiedziało się 34 hodowców, głosów wstrzymujących było 13.  Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła w latach 2015–2018 przedstawił Grzegorz Chylewski. Za przyjęciem tego sprawozdania opowiedziało się 42 delegatów, 4 osoby wstrzymały się do głosu, a jedna osoba była przeciwna. 

Punktem kulminacyjnym obrad były wybory nowych władz Związku. Hodowcy na prezydenta swojej organizacji zgłosili dwie kandydatury, tj. Dariusza Cichackiego i Piotra Doligalskiego. W głosowaniu tajnym więcej głosów zdobył Piotr Doligalski, tym samym został prezydentem Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła na kolejne 4 lata. Na Zjeździe w Minikowie wyłoniono także skład Zarządu Zawiązku na nadchodzącą kadencję w osobach: Szymon Skiba, Janusz Zaremba, Piotr Depta, Jacek Kujawa, Sebastian Filipek-Kaźmierczak, Zbigniew Marach, Grzegorz Chmielewski, Lidia Kudła, Dariusz Gardecki, Maria Bystrek, Elżbieta Cichocka, Artur Saganowski, Tomasz Czynsz, Felicjan Pikulik, Janusz Jakubowski, Zenon Zieliński, Dariusz Cichacki, Przemysław Staniszewski, Ryszard Bober, Ryszard Gawinecki, Ryszard Słupikowski, Paweł Madajewski, Wojciech Machnicki, Mariusz Marcinkowski, Marian Chojnicki. W trakcie obrad wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła w osobach:  Barbara Landowska, Jarosław Dąbrowski, Przemysław Wichliński, Grzegorz Chylewski, Grzegorz Ciszak. – Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuuje się na pierwszym zebraniu – poinformował nowo wybrany prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku. Na Zjeździe w Minikowie wyłoniono także 13 osobową reprezentację Związku na Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który odbędzie się w 14 marca br. w Ożarowie Mazowieckim. Uwieńczeniem obrad było wręczenie członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej okolicznościowych dyplomów przez dotychczasowego prezydenta – Piotra Deptę.  Z kolei prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Leszek Hądzlik pogratulował delegatom  wyboru do władz Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła na kolejną kadencję.