PFHBiPM
Aktualności

Niezależni profesjonalni rzetelni

PFHBiPM | | Doradztwo żywieniowe

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, specjalizujących się w pomocy poprzez wskazywanie optymalnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu żywienia bydła i paszoznawstwa.

Doradztwo żywieniowe PFHBiPM

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, specjalizujących się w pomocy poprzez wskazywanie optymalnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu żywienia bydła i paszoznawstwa.

Kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klienta. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, jesteśmy rzeczowi i zawsze znajdujemy najlepsze rozwiązania.

Nasze opinie powstają w wyniku rzetelnej oceny warunków gospodarstwa, potencjału zwierząt, a także możliwości samego hodowcy. Propozycje dawek pokarmowych układamy w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie stada i surowce dostępne w gospodarstwie.

Jesteśmy niezależnym i samodzielnym podmiotem doradczym. Nie jesteśmy związani z komercyjnymi firmami paszowymi, dlatego nasze propozycje rozwiązań żywieniowych są w pełni autonomiczne, przemyślane i obiektywne.

Jesteśmy fachowcami z wieloletnim doświadczeniem. Swój warsztat pracy opieramy na kreatywnym łączeniu teorii z praktyką. W pracy wykorzystujemy wiedzę merytoryczną z wielu dziedzin ściśle związanych z chowem i hodowlą bydła, produkcją zwierzęcą, ale też dobrostanem zwierząt, czy fizjologią i zdrowiem krów mlecznych.

Współpracujemy i korzystamy ze wsparcia świata nauki. Ciągle doskonalimy nasze umiejętności i narzędzia wykorzystywane w codziennej praktyce doradczej. Jesteśmy kompetentni, myślimy i pracujemy innowacyjnie. Wykorzystujemy informację z raportów wynikowych, bilansujemy dawki pokarmowe, kalkulujemy koszt żywienia i kontrolę efektów produkcyjnych posługując się najnowocześniejszymi programami komputerowymi.

Stawiamy na odpowiedzialność i etykę pracy, szanujemy swoich partnerów. Naszym doświadczeniem chętnie dzielimy się z klientami i zawsze jesteśmy do ich dyspozycji.

Oferujemy 2 modele doradztwa –jednorazowe i w abonamencie. 

Zapraszamy do współpracy!