PFHBiPM
Aktualności

Nasz reprezentant w Grupie Roboczej ICAR ds. DNA

| Informacje

Miło nam poinformować, że Kierownik Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM z/s w Parzniewie Pani Marta Gozdek została przyjęta do elitarnego grona członków Grupy Roboczej ICAR ds. DNA. Obecność naszego reprezentanta ułatwi wymianę informacji, spostrzeżeń i doświadczeń między naszym Laboratorium a innymi laboratoriami na całym świecie.

Grupa Robocza ICAR ds. DNA (DNA Working Group) jest to stała grupa działająca przy Międzynarodowym Komitecie ds. Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt (ICAR) zajmująca się szeroko pojętymi technologiami DNA.  Grupa składa się z 12 członków mianowanych przez Dyrektora Naczelnego ICAR oraz Przewodniczącego powołanego przez Zarząd ICAR. Grupa Robocza to miejsce dyskusji, współpracy oraz wymiany informacji przez jej członków we wszystkich aspektach wykorzystania DNA zwierząt gospodarskich. Jej celem jest utrzymywanie, aktualizowanie i promowanie wytycznych dotyczących technik laboratoryjnych, technik analizy danych i narzędzi do wykorzystywania DNA na całym świecie. Do zadań DNA Working Group należy również przeprowadzanie i raportowanie wyników okresowych międzynarodowych badań dotyczących stosowania DNA zwierząt gospodarskich. Grupa Robocza zajmuje się także opracowywaniem i przeprowadzaniem akredytacji systemów wykorzystywania DNA. Celem takiej akredytacji jest zapewnienie, że otrzymane wyniki są dokładne i porównywalne na całym świecie. DNA Working Group dba o stały rozwój technik i zastosowań DNA zwierząt gospodarskich oraz wspiera współpracę międzynarodową w tym zakresie.