PFHBiPM
Aktualności

„Modernizacja gospodarstw rolnych” od 29 marca

| Informacje

Od 29 marca do 27 maja bieżącego roku można będzie składać wnioski na „Modernizacje gospodarstw rolnych” związaną z produkcja prosiąt, mleka krowiego oraz bydła mięsnego.

Od 29 marca do 27 maja bieżącego roku można będzie składać wnioski na „Modernizacje gospodarstw rolnych” związaną z produkcja prosiąt, mleka krowiego oraz bydła mięsnego.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub będzie można składać za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR.

O pomoc mogą się ubiegać:

  • Posiadacze samoistnych lub zależnych gospodarstw rolnych, obejmujących co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów łąk i pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub rowami, nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych;
  • Rolnicy prowadzący w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem hodowli i chowu ryb oraz działalności prowadzonej w celach badawczo – naukowych;
  • Rolnicy, których gospodarstwa mają nadany numer identyfikacyjny;
  • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa ubiegającego się o pomoc na inwestycje związane z produkcją mleka lub bydła mięsnego nie może być mniejsza niż 10 tys. EUR i większa niż 200 tys. EUR.

Pomoc przyznawana jest w postaci dofinansowania kosztów poniesionych na inwestycje. Poziom pomocy standardowo wynosi 50% kosztów, może być zwiększona do 60% jeśli o dofinasowanie ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa kilku rolników współpracujących ze sobą.  

Wysokość pomocy w przypadku inwestycji na rozwój produkcji mleka krowiego oraz bydła mięsnego w całym PROW 2014–2020 może wynieść 500 tys. zł.

Tekst: Dorota Śmigielska