PFHBiPM
Aktualności

Mocznik w mleku... Wiedziałeś?

| Doradztwo żywieniowe
Mocznik

Jego ilość uzależniona jest od poziomu amoniaku powstałego w trakcie procesu rozkładu białka paszy w żwaczu. W przypadku niedoboru energii lub nadmiaru białka pobranego wraz z pokarmem stężenie amoniaku w żwaczu gwałtownie wzrasta, a bakterie nie są w stanie go przetworzyć, co powoduje jego zwiększone przenikanie do krwi.

Amoniak jest dla organizmu krowy trujący, dlatego w wątrobie zostaje przekształcony w mocznik. Z wątroby za pośrednictwem krwi mocznik jest przenoszony m.in. do gruczołu mlekowego, gdzie pewna jego ilość dostaje się do mleka. Wartości prawidłowe mieszczą się w zakresie od 180–280 mg/l. Aby bezbłędnie zinterpretować poziom mocznika, zalecane jest przeanalizowanie tabeli „Ocena równowagi białkowo-energetycznej w żwaczu” zamieszczonej w raporcie RW-11.

Trzeba pamiętać, że występują też czynniki pozażywieniowe mające wpływ na zawartość mocznika w mleku, to m.in.:

  • wiek zwierzęcia (zwykle wyższy poziom odnotowywany jest u zwierząt starszych),
  • stadium laktacji (na początku laktacji koncentracja mocznika jest najczęściej niższa),
  • wydajność mleka (im wyższa, tym więcej mocznika).
  • Zawartość mocznika w mleku jest cechą wysoko-odziedziczalną (niektóre krowy z natury mogą mieć podwyższony poziom mocznika).

Na zawartość mocznika w mleku wpływa w dużej mierze rodzaj i jakość paszy.

  • Utrzymujący się stale wysoki poziom mocznika świadczy o źle zbilansowanej dawce pokarmowej np. o zbyt dużym udziale pasz wysokobiałkowych.
  • Sezonowe wahania, np. wysoki poziom na wiosnę, występuje u krów pobierających duże ilości świeżej trawy nie jest powodem do niepokoju. Zimą może świadczyć o skarmianiu zbyt dużą ilością kiszonki z kukurydzy.
  • Analizując poziom mocznika zawsze należy zwrócić uwagę na poziom białka w mleku – stale niski poziom mocznika i niski poziom białka wskazują na niedożywienie krów podczas laktacji!

Kontroluj mocznik na RW-1!

Hodowco pamiętaj!
Jeśli potrzebujesz pomocy – nasi doradcy żywieniowi śpieszą z pomocą. Zadzwoń, napisz: pfhb.pl/doradztwo/doradztwo-zywieniowe