PFHBiPM
Aktualności

Międzynarodowe uznanie dla Centrum Genetycznego PFHBiPM

Tomasz Strabel | | CGen

Dnia 30 października 2019 r. odbyło się w Rennes (Francja) Walne Zgromadzenie członków spółdzielni Eurogenomics. Zapadła na nim bardzo ważna decyzja dająca Centrum Genetycznemu PFHBiPM status ośrodka obliczeniowego. Dzięki temu Federacja uzyskała możliwość wykorzystywania genotypów buhajów współdzielonych w ramach Spółdzielni EuroGenomics do opracowywania i obliczania oceny wartości hodowlanej nowych cech oraz do kontroli pochodzenia. Cieszy nas międzynarodowe uznanie i zaufanie i że będziemy mogli jeszcze lepiej służyć hodowcom bydła mlecznego. Więcej na temat Spółdzielni Eurogenomics można przeczytać w Leksykonie tutaj.