PFHBiPM
Aktualności

Materiały z III Forum Genetycznego są dostępne

CGen | | Hodowla

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które były poruszane podczas III Forum Genetycznego. Poniżej odsyłamy do każdego wykładu oraz panelu dyskusyjnego. Dzięki temu, jeśli nawet nie mogli się Państwo połączyć z nami 03.12.2021 r., nadal istnieje szansa, żeby wysłuchać prezentacji związanych z nowymi cechami w hodowli.

- „Fenotyp jest królem – #phenotypeisking” – prof. Mike Coffey, Scotland’s Rural College
- „Identyfikacja krów oraz indywidualne pobranie paszy przy pomocy systemu kamer 3D w komercyjnych gospodarstwach” – dr Jan Lassen, Viking Genetics
- „Genetyka a emisja gazów cieplarnianych od krów” – dr hab. Marcin Pszczoła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
- „Nowe źródła fenotypów na przykładzie schorzeń racic” – dr Katarzyna Rzewuska, PFHBiPM.
- „Czy warto mieć krowy o wyższej wartości hodowlanej?” – prof. dr hab. Tomasz Strabel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, PFHBiPM.
- Panel dyskusyjny – dr hab. Sebastian Mucha (PFHBiPM).

Dodatkowo streszczenia wykładów są dostępne w broszurze konferencyjnej tutaj.