PFHBiPM
Aktualności

Mamy nowych inspektorów nadzoru

Rafał Morawski | | Ocena wartości użytkowej

W dniach 08-10 listopada 2022 roku w Mińkowie odbył się stacjonarny kurs podstawowy dla nowej kadry inspektorskiej.

W szkoleniu mającym charakter seminaryjny wzięło udział 9 pracowników z całej Polski, którzy w ostatnim czasie zostali zatrudnieni na stanowisku inspektorów nadzoru lub równorzędnych wymagających kwalifikacji inspektorskich. W trakcie trzydniowego, wypełnionego po brzegi treściami merytorycznymi kursu, inspektorzy nadzoru zapoznali się z zasadami efektywnej organizacji pracy oraz nadzoru nad podległymi zootechnikami oceny, zapoznawali się także z normami kontroli jakości danych pochodzących z oceny. Otrzymali także solidne podstawy doradztwa z zakresu somatyki i profilaktyki mastitis, żywienia bydła oraz hodowli – w tym obsługi programu do kojarzeń DO-KO.  W programie nie zabrakło zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz tych dotyczących obsługi aplikacji Fernando oraz programu FedInfo. Omówione zostały także zagadnienia związane z metrologią, w tym prawidłową obsługą mlekometrów a także samplerów, które wykorzystywane są w gospodarstwach wyposażonych w roboty udojowe. W trakcie kursu nie mogło zabraknąć również tematyki dotyczącej praktycznego wykorzystania programu SOL w zarządzaniu stadem. W programie kursu znalazł się blok poświęcony współpracy z laboratorium oraz komórką przetwarzania i dokumentacji. Kurs zakończył się egzaminem. Wszyscy uczestnicy zdali go z bardzo dobrymi rezultatami. Nowym inspektorom życzymy samych sukcesów w pracy i pozytywnych wyników codziennych egzaminów zdawanych bezpośrednio w gospodarstwach u naszych hodowców. Najliczniejszą grupę inspektorów stanowili inspektorzy z RO Zachód – 4 osoby, z RO  Wschód uczestniczyło 3 pracowników a z RO Północ 2 osoby.