PFHBiPM
Aktualności

Lubelskie podsumowania

Mateusz Uciński | | Informacje

Trzynastka, chociaż posądza się ją o pechowość, to zdecydowanie taką nie jest. Właśnie 13 marca, w lubelskim Centrum Spotkania Kultur odbyło się podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła za 2018 rok. Było ono okazją do porównania osiągnięć województwa do reszty kraju, uhonorowania najlepszych spośród hodowców, a także do mniej formalnych spotkań w kuluarach i wymiany doświadczeń z codziennej, hodowlanej pracy.

Spotkanie poprowadził Robert Borowski, który powitał zgromadzonych hodowców w imieniu lubelskiego oddziału Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także podziękował im za tak liczne przybycie. Jednocześnie zaznaczył, iż impreza została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Jarosława Stawiarskiego. Uczestników uroczystości powitał również Adam Kłopotek, Kierownik Odziału Lubelskiego PFHBiPM, który stwierdził, iż wyniki oceny wartości użytkowej bydła za 2018 rok, potwierdzają, że wysiłki hodowców przynoszą oczekiwane rezultaty, o czym świadczy chociażby wzrost wydajności mlecznej od utrzymywanych w województwie lubelskim krów, stając się jednocześnie najwyższą wydajnością w całym Regionie Oceny Parzniew. Świadczy to jego zdaniem, iż hodowane na Lubelszczyźnie krowy charakteryzują się bardzo wysokimi walorami genetycznymi i produkcyjnymi, a także tym, iż ich właściciele potrafią umiejętnie ten potencjał wykorzystać. Następnym prelegentem był Dyrektor RO Parzniew – Adam Kamiński, który serdecznie pogratulował tak doskonałych wyników i podkreślił że Federacja nie zaprzestanie swoich starań, aby w jak największym stopniu służyć swoją pomocą w codziennej pracy hodowcom i producentom mleka, zapewniając im jak najlepsze narzędzia wspierające ich działania. Dyrektor Kamiński podziękował także tym mleczarniom które oferując dopłatę do usługi ocenowej dla swoich dostawców, a także innym organizacjom wspierającym polską hodowlę na terenie województwa lubelskiego. Sebastian Trojak, członek zarządu województwa lubelskiego w swoim przemówieniu zaakcentował, iż Samorząd województwa pragnie wyrazić ogromny szacunek dla producentów i przetwórców mleka, a także docenia sukcesy rolników i hodowców bydła mlecznego, którzy swoimi osiągnięciami dobitnie udowodnili jak sprawnymi stali się przedsiębiorcami i menadżerami w swojej branży, co przynosi chlubę zarówno im, jak i całemu województwu.

Kolejnym punktem „Mlecznych Laurów” było omówienie wyników oceny za 2018 rok. Dokonał go Adam Zbiciak - Kierownik działu Oceny Wartości Użytkowej Bydła w Lublinie, który w swojej prelekcji pokazał, iż w województwie lubelskim pod oceną znajduje się 34 001 krów, bytujących w 970 oborach, a przeciętna wielkość stada wynosi 33 sztuki bydła. Średnia wydajność mleczna w województwie sięga 8 204 kg mleka, przy 4,06 % tłuszczu, 3,41 % białka i stosunku tłuszcz + białko wynoszącym 613. Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że w rankingu 10 najlepszych hodowców w Polsce wg wydajności kg. mleka, na pierwszym miejscu znalazła się po raz kolejny hodowla państwa Małgorzaty i Leszka Duszników z Wierzby w województwie lubelskim, którzy utrzymując nieco ponad 60 krów mogą pochwalić się średnią wydajnością rzędu 15 257 kg. mleka. Podczas prezentacji zaprezentowano również lubelską listę krów stutysięcznic, których jak podkreślił kierownic Zbiciak, z każdym rokiem przybywa co świadczy o inwestowaniu w dobrostan i długowieczność zwierząt.

Po prezentacji wyników odbyła się uroczystość uhonorowania nagrodami najlepszych hodowców w regionie, zarówno w zależności od wielkości utrzymywanego stada, jak i w kategoriach ras hodowanych na Lubelszczyźnie. Nie zapomniano także o właścicielach najlepszych, czyli najbardziej wydajnych krów w tym regionie. Piękne, pamiątkowe puchary nagrodzonym hodowcom wręczali Adam Kamiński, Adam Kłopotek, Sebastian Trojak, a także Sekretarz Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Marcin Kulikowski. Podczas spotkania uhonorowano także Henryka Domańskiego – hodowcę z Janopola, który swoją pracą i aktywnością społeczną szczególnie przysłużył się rozwojowi hodowli w województwie. Nie zapomniano także o pracownikach Federacji, którzy w ubiegłym roku szczególnie wykazali się na polu promowania oceny wartości użytkowej bydła. Wyróżnionymi zostali inspektor nadzoru - Robert Strzyżewski i zootechniczka oceny Małgorzata Wójcik.  Szczególnym momentem lubelskiej uroczystości były podziękowania dla Ireny Trojanowskiej, wieloletniej pracownicy Działu Hodowli PFHBiPM, która w tym roku zamierza odejść na emeryturę.

Lubelskie spotkanie pokazało, że tendencjami dominującymi w hodowli bydła i produkcji mleka zdecydowanie są te wzrostowe, a polskie rolnictwo nie ma się czego wstydzić i bez problemu może konkurować z zachodnimi hodowlami.

Wykaz laureatów pierwszych lubelskich Laurów Mlecznych