PFHBiPM
Aktualności

Lubań 2021 już za nami

Regina Stefańska, kierownik przedstawicielstwa w Gdańsku PFHBiPM | | Pomorski ZHBM

Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu w dniach 10–11 lipca 2021. PODR w Lubaniu zwrócił się do nas i Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku z propozycją uczestnictwa w organizacji wystawy. Czas przeznaczony na organizację był bardzo krótki, zaledwie 2 tygodnie, mimo to podjęliśmy wyzwanie. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną zgodziliśmy się na prezentowanie w bardzo ograniczonym zakresie tylko najmłodszych zwierząt w  Konkursie Młodego Hodowcy w ilości 10 szt. w wieku do czterech miesięcy.

Frekwencja dopisała, a wszystkie zgłoszone zwierzęta dojechały. Konkurs poprowadziła inspektor Ewelina Wolska a zarazem dyrektor biura PZHBM w Gdańsku. Sędzią oceniającym przygotowanie zwierząt był wiceprzewodniczący PZHBM w Gdańsku Janusz Armatowski, potwierdził bardzo wysoki poziom przygotowania zwierząt i egzekwo przyznał wszystkim pierwsze miejsce. W podziękowaniu za udział w KMH wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy, medale i upominki oraz górę nagród rzeczowych  ufundowanych przez pozostałych sponsorów. Bardzo liczna frekwencja świadczyła o trafnym terminie i potrzebie spotkania się po tak długiej przerwie.

Organizatorom i sponsorom bardzo dziękuję za obecność i ufundowane nagrody.