PFHBiPM
Aktualności

Laury Mleczne warmińsko-mazurskie

Maciej Wojtera | | Warmińsko-Mazurski ZHBM

1 kwietnia 2022 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji przy ulicy Jagielońskiej w Olsztynie odbyły się Laury Mleczne. Organizatorem wydarzenia była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego. Spotkanie miało na celu wyróżnienie hodowców bydła mlecznego. To elita, najlepsi z najlepszych w województwie. Wyróżniono 100 najlepszych hodowców za rok 2021. Uhonorowano także 12 hodowców, którzy zakończyli już produkcję mleka, ale mieli duży wkład w rozwój mleczarstwa w regionie. Poza wyróżnieniami za wysokie wyniki, Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik ufundował puchar Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka za całokształt osiągnięć hodowlanych. Lista nagrodzonych dostępna jest na stronie: https://mlecznagala.pl/mleczne-laury/

Mleczne Laury nie mogły by się odbyć bez zaangażowania organizatorów, współorganizatorów, partnerów i sponsorów.

Patrona honorowego nad Mlecznymi Laurami objęli:

 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego

Patroni Medialni:

 • TVP3 Olsztyn
 • Hodowla i Chów Bydła
 • Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Partnerzy:

 • Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko
 • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
 • Polmlek sp z o. o.
 • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Starostwo Powiatowe w Olsztynie
 • Stowarzyszenie Ekologiczne Szczęśliwa Krowa