PFHBiPM
Aktualności

Laureatki z Kujaw i Pomorza

Ryszard Lesiakowski | | Kujawsko-Pomorski ZHB

W ostatni weekend czerwca br. Minikowo było celem podróży pary prezydenckiej, która zwiedziła 42. edycję Targów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech i XX Regionalną Kujawsko-Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Wizyta była sposobnością wyróżnienia przez głowę państwa najlepszych hodowców bydła mlecznego w tym regionie.

W tym roku na ringu wystawowym w Minikowie 22 hodowców bydła mlecznego wystawiło 24 krowy i 54 jałowice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Mlecznice prezentowano w 3 kategoriach, a jałówki w 5. Zgodnie z regulaminem  XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych przy liczebności grupy wynoszącej co najmniej 5 sztuk jurorzy wyłaniali czempiona i dwa równorzędne wiceczempiony. W tym roku komisja sędziowska pod przewodnictwem Dariusza Piątka (Łódzki Związek Hodowców Bydła) i asyście Małgorzaty Lisieckiej (Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła) wyróżniła 8 zwierząt tytułem czempiona i 16 wiceczempiona (patrz tabela). Spośród najwyżej ocenionych krów i żeńskiej młodzieży komisja sędziowska wyłoniła superczempiony. O zaszczytne laury hodowlane rywalizowali zarówno hodowcy indywidualni, jak i tzw. hodowle wielkostadne. Wobec bardzo silnej konkurencji duży sukces odniósł Ryszard Słupikowski z Suchorączka zdobywając po dwa tytuły czempiona i wiceczempiona. Jednakże w tym roku niekwestionowanym liderem pod względem liczby prestiżowych nagród wystawowych jest  Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., która zdobyła 4 czempionaty i jeden wiceczempionat oraz  dwa tytuły superczempiona tj. w kategorii krów i jałówek. Najpiękniejszą mlecznicą na XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych okazała się pierwiastka SAWA 20 po buhaju ATWOOD ET, której matka wyprodukowała w maksymalnej laktacji 11 153 kg mleka zawierającego 4,00% tłuszczu i 3,2% białka. Juror docenił u tej sztuki harmonijną budowę, piękne wymię oraz poprawną  lokomocję. Natomiast druga superczempionka,  jałowica BARBARA 1 ET po buhaju JORDY-RED reprezentuje czerwono-białą odmianę bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, urodziła się 13.07.2018 r. w Stadninie Koni w Dobrzyniewie.  W chwili wyłaniania najpiękniejszej jałowicy ring wystawowy w Minikowie odwiedziła para prezydencka, co było dużą sensacją. Prezydent RP, Andrzej Duda w dowód uznania całokształtu osiągnięć hodowlanych osobiście wręczył listy gratulacyjne prezesowi Stadniny Koni w Dobrzyniewie – Felicjanowi Pikulikowi oraz prezesowi Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach – Januszowi Zarembie.

Podczas pobytu w Minikowie prezydent RP wręczył także nagrody laureatom konkursu Agroliga oraz skierował wiele ciepłych słów do rolników z woj. kujawsko-pomorskiego. W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda nawiązał do 42. edycji Targów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech, wskazując na dokonania polskich rolników ciągu 42 lat oraz nakreślił kierunek rozwoju naszego rolnictwa w przyszłości.  – Nowoczesne rolnictwo oznacza przede wszystkim zdrowe, dobre dla człowieka … A więc takie rolnictwo, które jest realizowane w sposób zrównoważony – powiedział prezydent RP. Nadmienił, że podstawą gospodarki rolnej w naszym kraju będą rodzinne gospodarstwa rolne.

Natomiast towarzyszący parze prezydenckiej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce i zapowiedział zmiany w dotychczasowym sposobie wspierania ze środków publicznych związków hodowców, które zajmują się nadzorem nad hodowlą. – Środków nigdy nie zabraknie, one będą transferowane w dalszym ciągu, ale w taki sposób, aby nie docierały tylko dla wąskich grup zainteresowanych, ale żeby służyły całemu polskiemu rolnictwu – powiedział szef resortu. Poinformował także o podejmowanych działaniach niwelujących skutki suszy, które w ciągu kilku lat pozwolą racjonalnie zarządzać zasobami wody.

Tradycyjnie uwieńczeniem dwudniowej prezentacji bydła mlecznego na ringu wystawowym  w Minikowie był Konkurs Młodego Hodowcy organizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła i Polską Federację. W tym roku w tej rywalizacji uczestniczyło trzynaścioro dzieci. Zdaniem Małgorzaty Lisieckiej, prowadzącej konkurs  wszystkie dzieci okazały się zwycięzcami. Nagrody dla milusińskich ufundowało 17 sponsorów.

 

Nazwa

Nr kat.

Właściciel

Ocena

Jałówki rasy PHF  w wieku 10-11 miesięcy

NOBRA 22

14

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

CZEMPION

MOKRA 9

10

Zakład Produkcji Rolnej w Kowrodzie Sp. z o.o.

WICECZEMPION

CZARNA 13

12

Agro-Dąbrówka Sp. z o.o., Dąbrówka

WICECZEMPION

Jałówki rasy PHF w wieku 12-13 miesięcy

BARBARA 1 ET

41

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

CZEMPION

SUPERCZEMPION

CZERA 10

38

Agro-Dąbrówka Sp. z o.o., Dąbrówka

WICECZEMPION

RASULA 36

42

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.

WICECZEMPION

Jałówki rasy PHF w wieku 14-15 miesięcy

FREGA 12

51

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

CZEMPION

GRZESIA 16

44

Agro-Dąbrówka Sp. z o.o., Dąbrówka

WICECZEMPION

CHOINKA 5

59

Zakład Produkcji Rolnej w Kowrodzie Sp. z o.o.

WICECZEMPION

Jałówki rasy PHF w wieku 16-18 miesięcy

ZOLTA 6

75

GR Ryszard Słupikowski, Suchorączek

CZEMPION

ŁATKA

69

Jerzy Omieczyński, Rogóźno

WICECZEMPION

BOFEMA 3

73

GR Ryszard Słupikowski, Suchorączek

WICECZEMPION

Jałówki rasy PHF w wieku 19-21 miesięcy

LAURA 5

87

GR Ryszard Słupikowski, Suchorączek

CZEMPION

BALTICA

84

GR Grzegorz Ciszak, Mamlicz

WICECZEMPION

PRYŁA 6

86

GR Ryszard Słupikowski, Suchorączek

WICECZEMPION

Krowy rasy PHF w I laktacji

SAWA 20

104

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

CZEMPION

SUPERCZEMPION

HERA 17

91

Agro-Dąbrówka Sp. z o.o., Dąbrówka

WICECZEMPION

JETJE

97

Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o.

WICECZEMPION

Krowy rasy PHF w II laktacji

RINA

117

Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o.

CZEMPION

GENUA 15

109

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.

WICECZEMPION

SALAMI 154

115

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

WICECZEMPION

Krowy rasy PHF w III laktacji i dalszej

NIDA 24

126

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

CZEMPION

ŻALUZJA 5

122

Agro-Dąbrówka Sp. z o.o., Dąbrówka

WICECZEMPION

BARKA

125

Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o.

WICECZEMPION


Zdjęcia: Mariusz Ławicki, Kancelaria Prezydenta RP, R. Lesiakowski