PFHBiPM
Aktualności

Łączymy siły na rzecz hodowców

| Hodowla

6 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka ze Spółdzielczą Mleczarnią SPOMLEK zakończone podpisaniem Karty współpracy pomiędzy podmiotami. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Prezydent PFHBiPM – Leszek Hądzlik, natomiast Spółdzielczą Mleczarnię SPOMLEK reprezentował Prezes Edward Bajko.

W sektorze produkcji mlecznej następują obecnie istotne przemiany technologiczne, gospodarcze, społeczne jaki i ekologiczne. Skłaniają one obie firmy do ściślejszej współpracy i poszukiwania nowych rozwiązań, produktów czy usług, jakie można zaoferować hodowcom bydła czy producentom mleka. SPOMLEK jest pierwszą mleczarnią, która czynnie włączyła się w projekt mający na celu wsparcie oraz edukację hodowców bydła mlecznego i dostawców surowca oraz praktycznego wykorzystania nowych technologii – selekcji genomowej w zarządzaniu stadem bydła mlecznego oraz w przemyśle przetwórstwa mleka. Możliwość badania genomu samic, pozwala dokładnie określić, czy krowa posiada pożądany genotyp, który wpłynie na surowiec i jego lepsze wykorzystanie przy produkcji sera.

SPOMLEK jako pierwsza mleczarnia w Polsce już kilka lat temu, rozpoczęła badanie kazeiny w mleku. Widząc korzyści wynikające z pracy prowadzonej w tym kierunku mleczarnia chce kontynuować ten temat. Taką szansę daje właśnie współpraca z PFHBiPM.

Współpraca pomiędzy obydwoma podmiotami, będzie obejmować następujące obszary:

  1. Wsparcie rozwoju nowej technologii genotypowania samic i wykorzystania informacji genomowej w pracy hodowlanej w stadzie bydła mlecznego.
    PFHBiPM dla hodowców znajdujących się pod oceną wartości użytkowej wykona usługę genotypowania zwierząt w promocyjnej cenie 80zł netto za sztukę, co stanowi rabat w wysokości 20 zł netto za sztukę. Dla pozostałych producentów mleka będących członkami Spółdzielni usługa ta będzie wykonana w kwocie 100 zł netto za sztukę. Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK dla swoich dostawców dopłaci 20 zł netto do genotypowanej sztuki zwierząt na podstawie wystawionej przez PFHBiPM faktury na wykonaną usługę.
  2. Wsparcie doradcze oraz edukacja hodowców bydła mlecznego i producentów mleka, jako element poprawy kondycji gospodarstw mlecznych.
    Na prośbę hodowcy doradca ds. hodowli PFHBiPM wykona usługę doradztwa hodowlanego ukierunkowaną na cel hodowlany w stadzie, połączoną z komputerowym doborem buhajów.

Takie wspólne działania innowacyjno-doradczo-informacyjne są szansą na efektywną budowę mocnej, rynkowej pozycji polskiego mleczarstwa. Współpraca została zawarta na czas nieokreślony.