PFHBiPM
Aktualności

Kulawizny przyciągają zainteresowanie fachowców na całym świecie

CGen | | Hodowla

Interesujące webinarium na temat kulawizn odbyło się 18 stycznia 2021 r. Nagranie ze spotkania i materiały w języku angielskim są dostępne online na stronie tutaj. Spotkanie zorganizowały wspólnie dwie organizacje: ICAR i IDF. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem z całego świata (ponad 700 zgłoszeń), przede wszystkim ośrodków zajmujących się kontrolą użytkowości, doradztwem, studentów i naukowców.

W czasie spotkania przedstawiono informacje na temat europejskiego projektu DISARM, skierowanego na ograniczanie stosowanie antybiotyków. Wskazano, że istnieją różne możliwości przyłączenia się do tego projektu. Zauważono także, że niedocenianie skali problemu kulawizn jest sprawą powszechną wśród hodowców na całym świecie. Tymczasem zjawisko to występuje w 5–15% przypadków stad użytkowanych ekstensywnie i 15–30% intensywnie. Jest to o tyle ważne, że straty z tytułu pojedynczego przypadku szacuje się na 350 l mleka w laktacji. Wśród przyczyn niedoszacowania skali problemu wymieniano m.in. brak możliwości wskazywania kulawizn jako przyczyny brakowania w wielu doskonalonych populacjach.

Przedstawiono szereg argumentów zachęcających do stosowania oceny lokomocji, która skutecznie pozwala ograniczać przypadki już na wstępnym etapie występowania problemu. Za optymalne uznano dokonywanie oceny przez hodowcę w odstępach 2-tygodniowych.