PFHBiPM
Aktualności

Krowy po porodzie potrzebują wsparcia cz. 1

Arkadiusz Kaźmierczak | | Doradztwo żywieniowe

Pierwszy dzień okresu zasuszenia, to jednocześnie początek pracy nad tym, by start naszych zwierząt w laktację po porodzie był jak najlepszy. Szacuje się, że około 75% przypadków różnych jednostek chorobowych u krów mlecznych ma miejsce w okresie okołoporodowym, bądź ma swoją genezę w tym czasie.

Okres zasuszenia jest czasem, kiedy organizm zwierzęcia przygotowuje się do kolejnej laktacji. Czas regeneracji dla obciążonych laktacją narządów takich jak wątroba, czy gruczoł mleczny, czas na odbudowę błony śluzowej żwacza. Jest to też etap, kiedy płód intensywnie rozwija się somatycznie. Fundamentalnie ważną sprawą jest to, by nasze zwierzę weszło w okres zasuszenia w optymalnej kondycji. Doradcy żywieniowi PFHBiPM oceniają zwierzęta według skali systemu BCS, dla krów zasuszonych nie powinien on przekraczać 3,5 pkt. Zbyt mocno otłuszczone zwierzęta są dużo bardziej narażone na występowanie chorób metabolicznych po porodzie co ilustruje poniższa grafika. (autorstwa Lothammera)

Ryzyko wystąpienia niektórych ze schorzeń jest dwukrotnie większe u zwierząt o zbyt dobrej kondycji. Raport wynikowy RW-11 który oferuje PFHBiPM swoim klientom, pozwala śledzić frekwencję występowania schorzeń metabolicznych.

Standardowo okres zasuszenia trwa od 6 do 8 tygodni, w formule 5+3 lub 3+3, gdzie ostatnie trzy tygodnie zasuszenia to okres przejściowy, gdzie w zasadzie przygotowujemy zwierzę do porodu. Nieuzasadnione ekonomicznie jest wydłużenie tego okresu ponad 8 tygodni, z kolei nadmierne skracanie skutkuje potencjalnym podwyższeniem ilości komórek somatycznych, ze względu na zbyt krótki okres regeneracji tkanki gruczołowej wymienia. Początkowy okres zasuszenia nazywany zasuszeniem właściwym to okres żywienia przede wszystkim paszami objętościowymi, niemniej przy bilansowaniu dawki musimy pamiętać, by zapewnić zwierzęciu ok 12–14 kg suchej masy o zawartości 12% białka ogólnego. Unikamy w tym okresie pasz o dużej zawartości potasu, takich jak wysłodki buraczane, duże ilości kiszonki z lucerny, ale także kiszonek z użytków zielonych intensywnie nawożonych gnojowicą (azotyny!)