PFHBiPM
Aktualności

Krowa nie bodzie cz. 13. | Chrońmy dzieci cz. 1.

Paweł Szumara | | BHP

– czyli kilka słów o bezpiecznej hodowli

W gospodarstwach występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które w nim pracują i mieszkają. Oprócz osób dorosłych również dzieci stykają się tam z wieloma szkodliwymi czynnikami fizycznymi, biologicznymi i chemicznymi. Do wypadków w gospodarstwach dochodzi najczęściej wskutek upadku osób, głównie na nierównym lub śliskim podłożu, z wysokości, z ciągników i maszyn rolniczych oraz na skutek pochwyceń lub uderzeń przez ruchome części maszyn i urządzeń. Szczególnie niebezpiecznie jest latem, dochodzi wtedy do wypadków z udziałem kombajnów, pras, przyczep transportowych i in., w których poszkodowanymi są również dzieci.

Angażując dziecko do pomocy należy pamiętać, że nadmierne obciążenie pracą lub pozostawienie dziecka bez opieki może skończyć się wypadkiem powodującym negatywne i nieodwracalne konsekwencje dla jego zdrowia i rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by rodzice i opiekunowie znali zagrożenia występujące w gospodarstwach rolnych i mogli ochronić przed nimi swoje pociechy. Pomoc dzieci w gospodarstwach jest wskazana pod warunkiem, że jest adekwatna do możliwości fizycznych i psychicznych młodego człowieka i pozwala na prawidłowy jego rozwój. Bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie zależy w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw oraz od dobrej organizacji pracy. W trosce o bezpieczeństwo dzieci starać się oddzielić część mieszkalną gospodarstwa od produkcyjnej, aby wydzielić miejsce do zabawy. Rozwaga dorosłych to najlepszy sposób na to by dzieci były bezpieczne. Należy mówić im o zagrożeniach wypadkowych i uprzedzać przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami w gospodarstwach rolnych.

Dzieci nie powinny wykonywać prac i czynności związanych z:

  • obsługą ciągników, maszyn samobieżnych oraz innych maszyn w tym uczestniczyć w ich agregowaniu, sprzęganiu, naprawach i konserwacji;
  • pozyskiwaniem i obróbką drewna;
  • użyciem substancji chemicznych (środków ochrony roślin, paliw, nawozów, substancji odkażających i rozpuszczalników, itp.)
  • obsługą zwierząt gospodarskich;
  • nadmiernym obciążeniem układu kostno-stawowego, w tym dźwiganiem i przenoszeniem ciężarów, długim klęczeniem, schylaniem itp.
  • przebywaniem na wysokości (na drabinach, pomostach, dachach, drzewach).

Aby poznać więcej szczegółów zapraszamy do zapoznania się z filmem opracowanym przez Państwową Inspekcję Pracy zatytułowany – „Chrońmy dzieci”.