PFHBiPM
Aktualności

Konsultacje dobrostanowe jako metoda ograniczenia strat

Katarzyna Rzewuska | | CGen

Przygotowując się do budowy nowej obory warto przeprowadzić audyt aktualnie użytkowanego budynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać niedociągnięcia, których po czasie nie zauważamy. Dobrą wskazówką odnośnie tego jakim elementom warto się przyjrzeć jest informacja o schorzeniach racic. Poszczególne schorzenia mają różne źródła, więc stanowią niejako papierek lakmusowy tego co się dzieje w oborze i jak wpływa to na krowy. 

Szczegółowe dane dotyczące najczęściej występujących schorzeń, przewagi schorzeń infekcyjnych lub nieinfekcyjnych w poszczególnych laktacjach oraz fazach laktacji można znaleźć w raporcie rocznym “CGen korekcja”. To właśnie od analizy tego dokumentu rozpoczęła się wizyta konsultantów w gospodarstwie Pana Leszka Goska w województwie podlaskim. Hodowca zaprosił do współpracy Katarzynę Rzewuską (PFHBiPM) oraz Huw McConochiego i Grzegorza Jeleniewskiego (Zinpro). 

Specjaliści wykonali pomiary w oborze, przeprowadzili ocenę ruchu i analizę systemu prowadzenia kąpieli racic. W ramach wizyty została wykorzystana aplikacja “Zinpro FirstStep”. Umożliwiła ona zebranie krok po kroku potrzebnych informacji, monitorowanie ich na bieżąco, a na koniec wygenerowanie podsumowania przeprowadzonego audytu. Z zaleceń konsultantów wynikało, że wystarczą niskie nakłady finansowe by poprawić dobrostan zwierząt, a w konsekwencji ograniczyć straty, które w stadzie o tak wysokiej wydajności stanowią istotne ograniczenie dla maksymalizacji wyników ekonomicznych.